Hello!

Nice to see you! 🙂

The conference “Live Fullness of Life – God’s Design for Beauty, Femininity and Relationships” is addressed to single and young married women.

Modern world and culture are constantly telling us how we should be as women. What to do and what not to do. What should be our goal, where we should look for fulfilment, how to dress, how to “use” our own body, what is love and how to build relationships.

For the most part, however, what is offered us are lies. Unfortunately, we often believe them.

If we build our lives on those lies, we are constantly chasing something and we don’t feel the promised happiness and fulfilment.

We invite you to join us to discover what God says about beauty, femininity, love, relationships and marriage. Only He as our Creator knows what we should do, as women, to live to the fullest at every season of life.

Our desire and prayer is that our speakers – wonderful God’s women who have inspired us for several years – could also inspire you by their joy in life and passion for God.

Speakers

Kristen Clark & Bethany Beal

Sisters & friends from Texas, USA. In 2014 they founded  GirlDefined Ministries (www.girldefined.com), with its goal to help modern girls understand and live out God’s timeless truth for womanhood. Through blog, vlog, conferences, and online webinars they are sharing with women God’s design for value, purpose in life and identity.

Kristen and Bethany run one of the most popular Christian channels on youtube  GirlDefined.

They are authors of the following books: Girl Defined: God’s Radical Design for Beauty, Femininity, and Identity (2016), Love Defined: Embracing God’s Vision for Lasting Love and Satisfying Relationships (2018) and Sex, Purity, and the Longings of a Girl’s Heart: Discovering the Beauty and Freedom of God-Defined Sexuality (2019).

Magdalena Wołochowicz

Wholeheartedly loves God and life He has given her. For many years, she has been involved in the activities of the Family Life Mission Poland ministries, run by her parents Mariola and Piotr Wołochowicz from 1992. Through workshops and lectures she inspires the young generation to live a life full of joy and passion. Recently, she founded the Żyj Pełnią Życia Foundation (Live Fullness of Life Foundation).

She is an author of the books: Chwilowo Panna. Żyjąc Pełnią Życia z nadzieją na dalszy ciąg (As for today: single. Living fullness of life with hope for a next good season.) (2017) [Soon available in English], Psalmy dla Ciebie. Zwyciężaj mocą Bożego Słowa (Psalms for you. Be victorious by the power of God’s Word.) (2018). Co-author of the Tak! Bóg chce… series (Yes! God wants… ) (2017-2019).

From December 2018 she runs a channel on YouTube Żyj Pełnią Życia and encourages a generation of Christian young adults to live life to the fullest in every season of life, despite of challenges – in close friendship with God, aware of the purpose of life, full of joy, perseverance, strength and victory in Christ.

She likes to spend time with friends, enjoy good food, read novels and travel.

Information

Location

Former Cultural Center KADR
Gotarda 16 St., Warsaw, Poland

Meals

During the coffee breaks we invite you for coffee, tea, cakes, fruits and delicacies.

For lunch every participant will get a cup of vegetarian soup and a sushi handroll (1 piece).

There is an option to choose vegetarian sushi rolls.

Accommodation

For our participants we have an agreement with the Holiday Inn Express Warsaw Airport, with special prices. You need to use code: „Żyj Pełnią”.

In order to reserve rooms please contact the hotel directly: e-mail: hotel@hiex-wa.com, Phone: + 48 22 373 37 00.

Translation

The sessions of Kristen Clark and Bethany Beal will be in English with direct translation to Polish (on the stage).

The sessions of Magdalena Wołochowicz will be in Polish with consecutive translation via headphones to English.

Sponsors

Each participant will receive gifts from our sponsors in a welcome package and during the day it will be possible to win many presents – in competitions and draws.

We are very grateful for each of our sponsors who have decided to support our conference. Thank you very much!

Patrons

Tickets

You can make a purchase through the registration form and pay by a bank transfer in accordance with the instructions from the registration email.

Price includes:

 • costs of renting the place and technical support of the place;
 • other organizational costs;
 • conference materials;
 • coffee breaks;
 • lunch.

Registration

Early Bird

89 PLN
 •  
sold out

Regular

109 PLN
 •  

Lazy Bird

129 PLN
 •  

To register, fill in the form below.

Questions

FAQ

The conference is addressed to Christian single and young married women. The suggested lower age limit is 16 years and there is no upper limit 🙂

Under the word ‘single’ we understand all unmarried girls. Therefore, we invite all Christian young women, who are still praying for husbands and those who are in relationships, or married.

The goal of this conference, just like all the activities of the Żyj Pełnia Życia project, is to inspire women from the generation of young adults, so we would like the participants not to be younger than high school students. There is no upper age limit.

 

The organizers do not provide childcare. There will be special room for mothers with babies up to 1 year – from this room you will be able to see and hear the conference.

No. However, for participants from outside Warsaw/Poland, we have a contract with the Holiday Inn Express Warsaw Airport hotel, with special prices.

Contact the hotel directly to book your room. Give code: “Żyj Pełnią”.

E-mail: hotel@hiex-wa.com, T. + 48 22 373 37 00.

After you register, we will wait 1 week for your payment. If we won’t get the transfer, unfortunately we will have to release your reserved place.

.

No, it’s not possible. Our organization doesn’t have an account in other currencies than PLN.

But after you will register we are sending you all information how to process the international transfer – even for free.

There is no option to pay on the spot. You need to make a transfer.

See you in:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Hurray! It's today!

If you have any other questions, just write to us:

See you soon!

Witaj!

Witaj! Dobrze Cię widzieć 🙂

Konferencja „Żyj Pełnią Życia – Boży plan na piękno, kobiecość i związki” skierowana jest do niezamężnych dziewczyn i młodych mężatek.

Współczesny świat i kultura nieustannie mówią nam jakie mamy być jako kobiety. Co mamy robić a czego nie robić. Co powinno być naszym celem, gdzie mamy szukać spełnienia, jak się ubierać, jak „posługiwać się” własnym ciałem, czym jest miłość i jak mamy budować związki.

W większości jednak to co jest nam oferowane, to tak naprawdę kłamstwa. Niestety dajemy się na nie bardzo często nabrać.

Jeżeli budujemy na nich swoje życie to nieustannie za czymś gonimy i nie czujemy obiecywanego szczęścia i spełnienia.

Zapraszamy, abyście razem z nami wsłuchały się w to co Bóg mówi o pięknie, kobiecości, miłości, związkach i małżeństwie. Tylko On jako nasz Stwórca wie co powinnyśmy zrobić, jako kobiety, aby żyć pełnią życia na każdym jego etapie.

Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby nasze prelegentki – cudowne Boże kobiety, które inspirują nas od kilku lat – mogły także was „zarazić” swoją radością życia i pasją dla Boga.

Mówcy

Kristen Clark & Bethany Beal

Siostry i przyjaciółki z Teksasu. W 2014 roku rozpoczęły służbę dla kobiet GirlDefined (www.girldefined.com), której celem jest pomoc współczesnym dziewczynom zrozumieć i żyć według ponadczasowej Bożej wizji na kobiecości. Kristen i Bethany poprzez bloga, vloga, książki, konferencje i webinary przekazują kobietom Boże spojrzenie na ich wartość, cel w życiu i tożsamość.

Kristen i Bethany prowadzą jeden z najpopularniejszych chrześcijańskich kanałów na youtube GirlDefined.

Są także autorkami książek: Girl Defined: God’s Radical Design for Beauty, Femininity, and Identity (2016) [polskie wydanie w przygotowaniu], Love Defined: Embracing God’s Vision for Lasting Love and Satisfying Relationships (2018) i Sex, Purity, and the Longings of a Girl’s Heart: Discovering the Beauty and Freedom of God-Defined Sexuality (2019).

Magdalena Wołochowicz

Całym sercem kocha Pana Boga i życie, jakim ją obdarzył. Od wielu lat jest bardzo aktywnie zaangażowana w działania Fundacji Misja Służby Rodzinie, prowadzonej przez jej rodziców Mariolę i Piotra Wołochowicz od 1992. Poprzez m.in. warsztaty i prelekcje inspiruje młode pokolenie do życia pełnego radości i pasji. Niedawno założyła Fundację Żyj Pełnią Życia.

Jest autorką książek: Chwilowo panna. Żyjąc pełnią życia z nadzieją na dalszy ciąg (Esprit 2017), Psalmy dla Ciebie. Zwyciężaj mocą Bożego Słowa. (Edycja Świętego Pawła 2018). Współautorka serii Tak! Bóg chce… (Wejdźmy na szczyt 2017-2019).

Od grudnia 2018 r. prowadzi kanał na YouTube Żyj Pełnią Życia gdzie zachęca pokolenie chrześcijańskich młodych dorosłych, aby pomimo wyzwań, żyli pełnią życia na danym jego etapie, w pełnej oddania przyjaźni z Bogiem, świadomi celu życia, pełni radości, wytrwałości, mocy i zwycięstwa w Chrystusie.

Lubi spędzać czas z przyjaciółmi delektując się dobrym jedzeniem, czytać powieści i podróżować.

Informacje

Miejsce

Dawny dom kultury KADR
ul. Gotarda 16, Warszawa

Jedzenie

W czasie przerw kawowych zapraszamy Was na kawa, herbatę, ciasta, owoce i bakalie.

Na obiad dla każdej uczestniczki zaserwujemy zupę (kubek gorącego bulionu warzywnego z kiełkami fasoli mung, szczypiorem i sezamem) i 1 szt. rollsa (sushi w formie handrolla).

Można wybrać opcję rollsa vege.

Obiad i przerwy kawowe są wliczone w opłatę za konferencję.

Noclegi

Dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport, który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

W celu rezerwacji pokoi prosimy o kontakt: hotel@hiex-wa.com | + 48 22 373 37 00.

Tłumaczenie

Sesje prowadzone przez Kristen Clark i Bethany Beal będą tłumaczone na język polski przez tłumacza na scenie.

Sponsorzy

Każda z uczestniczek otrzyma w pakiecie powitalnym prezenty od naszych sponsorów.

Bardzo cieszymy się z grona sponsorów, które zdecydowało się wesprzeć naszą konferencję. Bardzo dziękujemy!

Patroni

Bilety

Zakupu dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny oraz płatność przelewem zgodnie z instrukcją w e-mailu rejestracyjnym.

W skład ceny wchodzi:

 • wynajęcie i obsługa techniczna sali;
 • materiały konferencyjne;
 • kawa, herbata, przekąski;
 • obiad;
 • inne koszty organizacyjne;

Early Bird

89
 •  
tylko teraz

Regular

109
 •  

Lazy Bird

129
 •  

Rejestracja

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz.

Pytania

FAQ

Konferencja skierowana jest do chrześcijańskich singielek i młodych mężatek. Sugerowana dolna granica wieku to 15 lat, a górnej nie ma

Pod pojęciem Singielki rozumiemy wszystkie niezamężne dziewczyny. Dlatego zapraszamy wszystkie wierzące młode kobiety zarówno te które nadal modlą się o mężów, te które są w związkach, jak i młode mężatki.

Ta konferencja, tak jak wszystkie działania w ramach projektu Żyj Pełnią Życia ma inspirować kobiety z pokolenia młodych dorosłych dlatego chcielibyśmy aby uczestniczki nie były młodsze niż licealistki. Górnej granicy wieku nie ma.

Organizatorzy nie zapewniają opieki nad dziećmi. Przewidziany jest pokój dla mam z maluszkami do 1 roku życia, w którym słychać będzie wszystko co dzieje się na głównej sali.

Nie. Jednak dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport [wstawić hiperłącze], który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

Uczestniczki prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem:

E-mail: hotel@hiex-wa.com, T. + 48 22 373 37 00.

Żyj Pełnią Życia – fundacja

Psalm18.pl – gdzie będzie można nabyć książki Magdaleny Wołochowicz

Girl Defined – gdzie będzie można nabyć książki naszych gości

Tabita – eko produkty

Na Twoją wpłatę czekamy 1 tydzień. Jeśli nie dojdzie do nas, rezerwacja zostanie anulowana.

Widzimy się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Hurra! To już dzisiaj!

Masz jakieś inne pytania? Napisz:

Do zobaczenia!

Witaj!

Witaj! Dobrze Cię widzieć 🙂

Konferencja „Żyj Pełnią Życia – Boży plan na piękno, kobiecość i związki” skierowana jest do niezamężnych dziewczyn i młodych mężatek.

Współczesny świat i kultura nieustannie mówią nam jakie mamy być jako kobiety. Co mamy robić a czego nie robić. Co powinno być naszym celem, gdzie mamy szukać spełnienia, jak się ubierać, jak „posługiwać się” własnym ciałem, czym jest miłość i jak mamy budować związki.

W większości jednak to co jest nam oferowane, to tak naprawdę kłamstwa. Niestety dajemy się na nie bardzo często nabrać.

Jeżeli budujemy na nich swoje życie to nieustannie za czymś gonimy i nie czujemy obiecywanego szczęścia i spełnienia.

Zapraszamy, abyście razem z nami wsłuchały się w to co Bóg mówi o pięknie, kobiecości, miłości, związkach i małżeństwie. Tylko On jako nasz Stwórca wie co powinnyśmy zrobić, jako kobiety, aby żyć pełnią życia na każdym jego etapie.

Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby nasze prelegentki – cudowne Boże kobiety, które inspirują nas od kilku lat – mogły także was „zarazić” swoją radością życia i pasją dla Boga.

Mówcy

Kristen Clark & Bethany Beal

Siostry i przyjaciółki z Teksasu. W 2014 roku rozpoczęły służbę dla kobiet GirlDefined (www.girldefined.com), której celem jest pomoc współczesnym dziewczynom zrozumieć i żyć według ponadczasowej Bożej wizji na kobiecości. Kristen i Bethany poprzez bloga, vloga, książki, konferencje i webinary przekazują kobietom Boże spojrzenie na ich wartość, cel w życiu i tożsamość.

Kristen i Bethany prowadzą jeden z najpopularniejszych chrześcijańskich kanałów na youtube GirlDefined.

Są także autorkami książek: Girl Defined: God’s Radical Design for Beauty, Femininity, and Identity (2016) [polskie wydanie w przygotowaniu], Love Defined: Embracing God’s Vision for Lasting Love and Satisfying Relationships (2018) i Sex, Purity, and the Longings of a Girl’s Heart: Discovering the Beauty and Freedom of God-Defined Sexuality (2019).

Magdalena Wołochowicz

Całym sercem kocha Pana Boga i życie, jakim ją obdarzył. Od wielu lat jest bardzo aktywnie zaangażowana w działania Fundacji Misja Służby Rodzinie, prowadzonej przez jej rodziców Mariolę i Piotra Wołochowicz od 1992. Poprzez m.in. warsztaty i prelekcje inspiruje młode pokolenie do życia pełnego radości i pasji. Niedawno założyła Fundację Żyj Pełnią Życia.

Jest autorką książek: Chwilowo panna. Żyjąc pełnią życia z nadzieją na dalszy ciąg (Esprit 2017), Psalmy dla Ciebie. Zwyciężaj mocą Bożego Słowa. (Edycja Świętego Pawła 2018). Współautorka serii Tak! Bóg chce… (Wejdźmy na szczyt 2017-2019).

Od grudnia 2018 r. prowadzi kanał na YouTube Żyj Pełnią Życia gdzie zachęca pokolenie chrześcijańskich młodych dorosłych, aby pomimo wyzwań, żyli pełnią życia na danym jego etapie, w pełnej oddania przyjaźni z Bogiem, świadomi celu życia, pełni radości, wytrwałości, mocy i zwycięstwa w Chrystusie.

Lubi spędzać czas z przyjaciółmi delektując się dobrym jedzeniem, czytać powieści i podróżować.

Informacje

Miejsce

Dawny dom kultury KADR
ul. Gotarda 16, Warszawa

Jedzenie

W czasie przerw kawowych zapraszamy Was na kawa, herbatę, ciasta, owoce i bakalie.

Na obiad dla każdej uczestniczki zaserwujemy zupę (kubek gorącego bulionu warzywnego z kiełkami fasoli mung, szczypiorem i sezamem) i 1 szt. rollsa (sushi w formie handrolla).

Można wybrać opcję rollsa vege.

Obiad i przerwy kawowe są wliczone w opłatę za konferencję.

Noclegi

Dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport, który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

W celu rezerwacji pokoi prosimy o kontakt: hotel@hiex-wa.com | + 48 22 373 37 00.

Tłumaczenie

Sesje prowadzone przez Kristen Clark i Bethany Beal będą tłumaczone na język polski przez tłumacza na scenie.

Sponsorzy

Każda z uczestniczek otrzyma w pakiecie powitalnym prezenty od naszych sponsorów.

Bardzo cieszymy się z grona sponsorów, które zdecydowało się wesprzeć naszą konferencję. Bardzo dziękujemy!

Patroni

Bilety

Zakupu dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny oraz płatność przelewem zgodnie z instrukcją w e-mailu rejestracyjnym.

W skład ceny wchodzi:

 • wynajęcie i obsługa techniczna sali;
 • materiały konferencyjne;
 • kawa, herbata, przekąski;
 • obiad;
 • inne koszty organizacyjne;

Early Bird

89
 •  
tylko teraz

Regular

109
 •  

Lazy Bird

129
 •  

Rejestracja

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz.

Pytania

FAQ

Konferencja skierowana jest do chrześcijańskich singielek i młodych mężatek. Sugerowana dolna granica wieku to 15 lat, a górnej nie ma

Pod pojęciem Singielki rozumiemy wszystkie niezamężne dziewczyny. Dlatego zapraszamy wszystkie wierzące młode kobiety zarówno te które nadal modlą się o mężów, te które są w związkach, jak i młode mężatki.

Ta konferencja, tak jak wszystkie działania w ramach projektu Żyj Pełnią Życia ma inspirować kobiety z pokolenia młodych dorosłych dlatego chcielibyśmy aby uczestniczki nie były młodsze niż licealistki. Górnej granicy wieku nie ma.

Organizatorzy nie zapewniają opieki nad dziećmi. Przewidziany jest pokój dla mam z maluszkami do 1 roku życia, w którym słychać będzie wszystko co dzieje się na głównej sali.

Nie. Jednak dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport [wstawić hiperłącze], który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

Uczestniczki prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem:

E-mail: hotel@hiex-wa.com, T. + 48 22 373 37 00.

Żyj Pełnią Życia – fundacja

Psalm18.pl – gdzie będzie można nabyć książki Magdaleny Wołochowicz

Girl Defined – gdzie będzie można nabyć książki naszych gości

Tabita – eko produkty

Na Twoją wpłatę czekamy 1 tydzień. Jeśli nie dojdzie do nas, rezerwacja zostanie anulowana.

Widzimy się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Hurra! To już dzisiaj!

Masz jakieś inne pytania? Napisz:

Do zobaczenia!

Witaj!

Witaj! Dobrze Cię widzieć 🙂

Konferencja „Żyj Pełnią Życia – Boży plan na piękno, kobiecość i związki” skierowana jest do niezamężnych dziewczyn i młodych mężatek.

Współczesny świat i kultura nieustannie mówią nam jakie mamy być jako kobiety. Co mamy robić a czego nie robić. Co powinno być naszym celem, gdzie mamy szukać spełnienia, jak się ubierać, jak „posługiwać się” własnym ciałem, czym jest miłość i jak mamy budować związki.

W większości jednak to co jest nam oferowane, to tak naprawdę kłamstwa. Niestety dajemy się na nie bardzo często nabrać.

Jeżeli budujemy na nich swoje życie to nieustannie za czymś gonimy i nie czujemy obiecywanego szczęścia i spełnienia.

Zapraszamy, abyście razem z nami wsłuchały się w to co Bóg mówi o pięknie, kobiecości, miłości, związkach i małżeństwie. Tylko On jako nasz Stwórca wie co powinnyśmy zrobić, jako kobiety, aby żyć pełnią życia na każdym jego etapie.

Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby nasze prelegentki – cudowne Boże kobiety, które inspirują nas od kilku lat – mogły także was „zarazić” swoją radością życia i pasją dla Boga.

Mówcy

Kristen Clark & Bethany Beal

Siostry i przyjaciółki z Teksasu. W 2014 roku rozpoczęły służbę dla kobiet GirlDefined (www.girldefined.com), której celem jest pomoc współczesnym dziewczynom zrozumieć i żyć według ponadczasowej Bożej wizji na kobiecości. Kristen i Bethany poprzez bloga, vloga, książki, konferencje i webinary przekazują kobietom Boże spojrzenie na ich wartość, cel w życiu i tożsamość.

Kristen i Bethany prowadzą jeden z najpopularniejszych chrześcijańskich kanałów na youtube GirlDefined.

Są także autorkami książek: Girl Defined: God’s Radical Design for Beauty, Femininity, and Identity (2016) [polskie wydanie w przygotowaniu], Love Defined: Embracing God’s Vision for Lasting Love and Satisfying Relationships (2018) i Sex, Purity, and the Longings of a Girl’s Heart: Discovering the Beauty and Freedom of God-Defined Sexuality (2019).

Magdalena Wołochowicz

Całym sercem kocha Pana Boga i życie, jakim ją obdarzył. Od wielu lat jest bardzo aktywnie zaangażowana w działania Fundacji Misja Służby Rodzinie, prowadzonej przez jej rodziców Mariolę i Piotra Wołochowicz od 1992. Poprzez m.in. warsztaty i prelekcje inspiruje młode pokolenie do życia pełnego radości i pasji. Niedawno założyła Fundację Żyj Pełnią Życia.

Jest autorką książek: Chwilowo panna. Żyjąc pełnią życia z nadzieją na dalszy ciąg (Esprit 2017), Psalmy dla Ciebie. Zwyciężaj mocą Bożego Słowa. (Edycja Świętego Pawła 2018). Współautorka serii Tak! Bóg chce… (Wejdźmy na szczyt 2017-2019).

Od grudnia 2018 r. prowadzi kanał na YouTube Żyj Pełnią Życia gdzie zachęca pokolenie chrześcijańskich młodych dorosłych, aby pomimo wyzwań, żyli pełnią życia na danym jego etapie, w pełnej oddania przyjaźni z Bogiem, świadomi celu życia, pełni radości, wytrwałości, mocy i zwycięstwa w Chrystusie.

Lubi spędzać czas z przyjaciółmi delektując się dobrym jedzeniem, czytać powieści i podróżować.

Informacje

Miejsce

Dawny dom kultury KADR
ul. Gotarda 16, Warszawa

Jedzenie

W czasie przerw kawowych zapraszamy Was na kawa, herbatę, ciasta, owoce i bakalie.

Na obiad dla każdej uczestniczki zaserwujemy zupę (kubek gorącego bulionu warzywnego z kiełkami fasoli mung, szczypiorem i sezamem) i 1 szt. rollsa (sushi w formie handrolla).

Można wybrać opcję rollsa vege.

Obiad i przerwy kawowe są wliczone w opłatę za konferencję.

Noclegi

Dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport, który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

W celu rezerwacji pokoi prosimy o kontakt: hotel@hiex-wa.com | + 48 22 373 37 00.

Tłumaczenie

Sesje prowadzone przez Kristen Clark i Bethany Beal będą tłumaczone na język polski przez tłumacza na scenie.

Sponsorzy

Każda z uczestniczek otrzyma w pakiecie powitalnym prezenty od naszych sponsorów, a także w trakcie dnia będzie możliwość wygrania wielu prezentów – w konkursach i losowaniach.

Bardzo cieszymy się z grona sponsorów, które zdecydowało się wesprzeć naszą konferencję. Bardzo dziękujemy!

Patroni

Bilety

Zakupu dokonujemy poprzez formularz rejestracyjny oraz płatność przelewem zgodnie z instrukcją w e-mailu rejestracyjnym.

W skład ceny wchodzi:

 • wynajęcie i obsługa techniczna sali;
 • materiały konferencyjne;
 • kawa, herbata, przekąski;
 • obiad;
 • inne koszty organizacyjne.

Rejestracja

Early Bird

89
 •  
wysprzedane

Regular

109
 •  

Lazy Bird

129
 •  

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz.

UWAGA! Ze względów technicznych dla każdego adresu email może być przypisana tylko jedna uczestniczka. Jeżeli na ten sam email chcesz zapisać więcej osób, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Pytania

FAQ

Konferencja skierowana jest do chrześcijańskich singielek i młodych mężatek. Sugerowana dolna granica wieku to 16 lat, a górnej nie ma

Pod pojęciem Singielki rozumiemy wszystkie niezamężne dziewczyny. Dlatego zapraszamy wszystkie wierzące młode kobiety zarówno te które nadal modlą się o mężów, te które są w związkach, jak i młode mężatki.

Ta konferencja, tak jak wszystkie działania w ramach projektu Żyj Pełnią Życia ma inspirować kobiety z pokolenia młodych dorosłych dlatego chcielibyśmy aby uczestniczki nie były młodsze niż licealistki. Górnej granicy wieku nie ma.

Organizatorzy nie zapewniają opieki nad dziećmi. Przewidziany jest pokój dla mam z maluszkami do 1 roku życia, w którym słychać będzie wszystko co dzieje się na głównej sali.

Nie. Jednak dla uczestniczek spoza Warszawy mamy umowę z hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport, który zaproponował nam rezerwację pokoi według specjalnych cen na hasło: „Żyj Pełnią”.

Uczestniczki prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem:

E-mail: hotel@hiex-wa.com, T. + 48 22 373 37 00.

Żyj Pełnią Życia – fundacja

Girl Defined – gdzie będzie można nabyć książki naszych gości

Ela Gandziarska Mary Kay Polska – konsultacje kosmetyczne

Psalm18.pl – gdzie będzie można nabyć książki Magdaleny Wołochowicz

Tabita – eko produkty

Na Twoją wpłatę czekamy 1 tydzień. Jeśli nie dojdzie do nas, rezerwacja zostanie anulowana.

Widzimy się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Hurra! To już dzisiaj!

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Żyj Pełnią Życia, której założycielką jest Magdalena Wołochowicz – autorka książek, vlogerka. Misją tej organizacji non-profit jest inspirowanie pokolenia wierzących młodych dorosłych, by żyli pełnią życia na każdym jego etapie. Więcej o Fundacji: zyjpelnia.org

Masz jakieś inne pytania? Napisz:

Do zobaczenia!

Witaj, cieszymy się, że pojawiłeś się na stronie projektu Żyj Pełnią Życia!

Chcemy inspirować pokolenie wierzących młodych dorosłych by żyli pełnią życia na każdym jego etapie.

Będziemy to robić poprzez publikację filmów, artykułów oraz organizację wydarzeń.

Bądź na bieżąco:

Zapisz się na newsletter

Blog

W każdy piątek nowy wpis.

Something went wrong.

Książki

Chwilowo Panna

Żyjąc pełnią życia, z nadzieją na dalszy ciąg

MAGDALENA WOŁOCHOWICZ   |   ESPRIT 2017  |   ISBN: 978-83-65706-61-4

Smutek i zazdrość, które nie pozwalają cieszyć się ślubem przyjaciółki? Dręcząca, przychodząca falami samotność? Niepokój i ciągłe zastanawianie się, czy powinnam coś w sobie zmienić? Czy problem leży we mnie? Udawanie przed światem, że nie przejmuję się kolejnym rokiem jako panna? Albo, przeciwnie, nieustanne zamartwianie się tym? A za tym wszystkim obsesyjne pytanie – kiedy w końcu znajdzie się ON? Bo kolejny rok mija, a ja niczyja…

Znasz to?
Najwyższa pora skończyć z takim myśleniem i zacząć żyć tak, jak zostałaś stworzona – jako piękna, najukochańsza Córka Króla, który zawsze Ci błogosławi! Chwilowo panna to pierwszy taki poradnik napisany dla chrześcijańskich singielek przez… chrześcijańską singielkę.

Dowiesz się z niego m.in.
. czy warto tworzyć listę cech przyszłego męża,
. jak być szczerze wdzięczną za swoje życie,
. jak żyć według jedynego w swoim rodzaju Kodeksu Córki Króla.
Nie daj się pognębić, przyjmij błogosławieństwo od najlepszego Taty i żyj w pełni!

Psalmy dla Ciebie

Zwyciężaj mocą Bożego Słowa!

MAGDALENA WOŁOCHOWICZ   |   EDYCJA ŚWIĘTWGO PAWŁA 2018  |   ISBN: 978-83-77979-92-1

Rozważania inspirowane psalmami. Dla każdego i do wykorzystania w każdej sytuacji, zarówno kiedy przygniatają nas problemy, jak i chcemy podziękować za cud życia. Stąd każdy z czytelników może się zainspirować treścią tej książki i uczynić swoje życie pełniejsze, bardziej wartościowe i w gąszczu rozpraszających bodźców docenić to, co ma najcenniejsze.

Jak udowadnia autorka, spotkanie z psalmami to spotkanie z żywym Bogiem, który każdego dnia troszczy się o człowieka. Warto z tej skarbnicy czerpać w nieskrępowany sposób, zaś dzięki podanym w książeczce przykładom podjąć wyzwanie, zamyślić się, zmienić sposób patrzenia. A wszystko po to… by zwyciężać mocą Bożego słowa!

Pięknie wydana, zachwycająca szatą graficzną, a przy tym idąca z duchem czasu książeczka to pomysł na sprawdzony prezent dla bliskich i… siebie samego.

„Tak! Bóg chce…”

Seria inspirowana konkretnymi fragmentami Pisma Świętego. W bardzo praktyczny sposób przedstawia zastosowanie tych biblijnych prawd w osobistym życiu.

1. „Tak! Bóg chce… abyś wytrwał i pokonał problemy” – Mariola Wołochowicz, Magdalena Wołochowicz

To książeczka która prowadzi nas przez cztery fragmenty z Listu do Hebrajczyków. Na ich podstawie zachęca do wytrwałości, niepoddawania się i niewzruszonego trzymania nadziei aż do końca.

2. „Tak! Bóg chce… właśnie przez Ciebie wpływać na bieg historii” – Mariola Wołochowicz, Małgorzata Wołochowicz

Ta książeczka przywołuje Księgę Estery, w której zwyczajna żydowska dziewczyna zostaje królową Persji. Dzięki niej Bóg w cudowny sposób ratuje naród izraelski. Tak samo może użyć każdego z nas do wypełnienia wielkich dzieł.

3. „Tak! Bóg chce… abyś pokonał każdego Goliata w swoim życiu!” – Magdalena Wołochowicz

Ta książeczka przywołuje historię Dawida i Goliata z 17 rozdziału 1 Księgi Samuela. Dawid był po ludzku bez szans, jednak Bożą mocą zwyciężył Goliata, którego wszyscy inni panicznie się bali. My też możemy skutecznie pokonać wszelkie problemy i wyzwania życiowe. Książka, której treści zostały zaczerpnięte z dorobku Marioli Wołochowicz.

4. „Tak! Bóg chce… wytrenować Ciebie do pełni dojrzałości i mocy” – Mariola Wołochowicz

Tom 4 na bazie Psalmu 18 analizuje proces duchowego wzrostu – pokazuje Boży zamiar dla każdego z nas, byśmy rozwijali się i dojrzewali jako chrześcijanie, coraz bardziej żyjąc w Bożej mocy.

5. „Tak! Bóg chce… abyś pomnażał talenty jak pierwszy i drugi sługa” – Mariola Wołochowicz, Piotr Wołochowicz

Tom 5 zawiera odkrywczą, autorską interpretację tak bardzo “oklepanych” przypowieści o talentach i minach. Wskazuje też zupełnie nowe obszary ich praktycznego zastosowaniu w życiu. 

6. Tak! Bóg chce… przez Ciebie dawać innym pomoc fizyczną, psychiczną i duchową” – Mariola Wołochowicz, Magdalena Wołochowicz

Tom 6 prowadzi nas przez 58 rozdział księgi Izajasza. Bóg pokazuje tam, że prawdziwy post nie jest samym wykonywaniem zewnętrznych rytuałów, ale zaczyna się od naszej wewnętrznej postawy serca wobec Niego i wobec ludzi. To jest osiągalne dla każdego z nas!

Wydarzenia

Zapraszamy na konferencję dla singielek i młodych mężatek, która odbędzie się już 5 Października 2019!

Zapisy już otwarte!

konferencja
z Kristen & Bethany

z projektu

Twoje Wsparcie

Fundacja Żyj Pełnią Życia jest organizacją non-profit. Nasza praca opiera się wyłącznie na dobrowolnych darowiznach. Jeżeli leży ci na sercu wzmacnianie pokolenia wierzących młodych dorosłych, by żyli pełnią życia na każdym jego etapie, zapraszamy Cię byś stał się partnerem naszej służby. Wesprzyj nas finansowo lub modlitwą.

By móc rozwijać bieżącą pracę chcielibyśmy zatrudnić etatowo dwie osoby. W tym celu poszukujemy partnerów:

→ 100 osób wspierających naszą służbę ofiarą 50zł miesięcznie

→ 100 osób wspierających naszą służbę ofiarą 20zł miesięcznie

Konto do wpłat: 16 2530 0008 2060 1050 5755 0001

Prosimy o dopisek: „darowizna na działalność statutową”.

Jeśli zdecydowałeś się być naszym partnerem, skontaktuj się z nami, byśmy mogli na bieżąco informować Cię o naszej działalności.

Fundacja

Magdalena Wołochowicz

FUNDATOR

Pomysłodawczyni i fundator Fundacji Żyj Pełnią Życia. Autorka książek: „Chwilowo panna”, “Psalmy dla Ciebie”, współautorka serii „Tak! Bóg chce…”, vlogerka, blogerka, autorka artykułów w miesięczniku Wzrastanie. Poprzez m.in. warsztaty i prelekcje inspiruje młode pokolenie do życia pełnego radości i pasji.

Justyna Połom

PREZES

Jej pasją jest wspieranie młodego pokolenia, by żyło w przyjaźni z Bogiem, wg najlepszych zasad, jakie oferuje nam Pan Bóg w Piśmie Świętym. Bóg wkłada w jej serce duże marzenia, z których rodzą się nasze niektóre konkretne projekty.

Kaja Ciszewska

WICEPREZES

Czuje szczególne Boże powołanie do dzielenia się wiarą i pełnym mocy życiem z Bogiem z nastolatkami.

Fundacja Żyj Pełnią Życia

 • Fundacja powstała w 2019 z inicjatywy trzech przyjaciółek
 • Chcemy inspirować pokolenie wierzących młodych dorosłych by żyli pełnią życia na każdym jego etapie.
 • KRS 0000763048
 • Statut
 • Sprawozdanie Finansowe 2018
 • Polityka Prywatności

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub potrzebujesz porady napisz do nas.

© All rights reserved

Polityka Prywatności

5 października 2019
Konferencja dla singielek i młodych mężatek

Żyj Pełnią Życia

Boży plan na piękno, kobiecość i związki
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły wkrótce! Zostaw swój e-mail, żeby nie przegapić nowych informacji.

Kristen & Bethany

główne mówczynie

Girl Defined