Tak bardzo cieszę się, że odwiedziłaś/-eś tego bloga! 🙂

Przez ostatnie półtora roku udało mi się opisać każdy ze 150 Psalmów znajdujących się w Piśmie Świętym. Dzieliłam się tym, w jaki sposób słowa te wpłynęły na moje życie – jak mnie zachęciły, podniosły, dały do myślenia, zmieniły czy też przyniosły wyzwanie.

To moje osobiste, na pewno ograniczone doświadczenie.

Jednak spotkanie z każdym z Psalmów to spotkanie z żywym Bogiem – to On natchnął ludzi by je zapisali. Dlatego czuj się zaproszona/-y do czerpania garściami nowych rzeczy z każdego z tych Psalmów.

A jeśli nie wiesz jak w ogóle podejść do tematu Biblii, zacznij właśnie od Psalmów. Są wspaniałym narzędziem, aby poznać kim jest Bóg i jak się o nas troszczy na co dzień.

Usiądź wygodnie, czytaj Psalmy i doświadczaj przepływu Bożego życia w Tobie. A tylko On jest w stanie dać nam prawdziwe ŻYCIE.

Biblia mówi bardzo jasno, że każdy człowiek jest grzeszny i należy nam się za to kara śmierci. Tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi mamy możliwość być od niej uratowani.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Rz 6,23

Każdy ma możliwość bycia zbawionym, ale nikt nie zostanie zbawiony automatycznie. Bo nie chodzi tu, jak nieraz myślimy, o liczbę naszych dobrych uczynków (choć i te mamy czynić), ale o naszą decyzję uznania, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Zbawiciela. A wszystko przez wiarę, w to, że:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”

Ef 2,8-9

To naprawdę niesamowite, że Bóg stworzył nas jako istoty posiadające wolną wolę. Chciał, aby każdy mógł osobiście Go wybrać i dzięki temu zapewnić sobie przyszłość z Bogiem na zawsze.

Jak praktycznie oddać swoje życie Jezusowi? Nie ma konkretnej formułki, którą należy użyć, ale Pismo Święte daje nam wskazówki, jak to zrobić.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”

Rz 10,9-10

A więc potrzeba uwierzyć sercem, uznać swoją grzeszność i poprosić Jezusa, aby zrobił z naszym życiem porządek.

Jeżeli więc nigdy nie powierzyłaś/-eś swojego życia Bogu i nie uczyniłaś/-eś Jezusa Panem i Zbawicielem w Twoim życiu, zachęcam Cię bardzo, abyś to teraz zrobiła/-ł. Nie ma ważniejszej decyzji w życiu do podjęcia 🙂

Modlę się, aby każdy z Psalmów był dla Ciebie inspiracją do życia w przyjaźni z Bogiem! 🙂

ps. A jeśli chcesz się czymś podzielić, albo masz jakieś pytania, zachęcam do kontaktu.