Psalm ten zawiera kilka bezcennych rad jak żyć na co dzień w Bożym zwycięstwie:

1.      Uwielbianie Boga – na wszelkie sposoby, tańcem, graniem i śpiewem, szukanie nowych form wyrażania Bogu chwały, np. poprzez tworzenie nowych pieśni; a wszystko bez szczególnej przyczyny – po prostu z podziwu dla Niego

2.      Radość z Boga – że jest, jaki jest, itd.

3.      Radość w Bogu – wdzięczność za wszystko co nam daje i że udostępnił nam możliwość zbawienia!

4.      Pokonywanie wszelkich problemów poprzez koncentrowanie się na Bogu (uwielbianie Go ponad wszystko) i walkę Słowem Bożym (cytowanie z wiarą odpowiednich wersetów):

„Niech chwała Boża będzie w ich ustach,

a miecze obosieczne w ich ręku:

aby dokonać pomsty wśród pogan

i karania pośród narodów;

aby ich królów zakuć w kajdany,

a dostojników w żelazne łańcuchy;

by wypełnić na nich pisany wyrok:

to jest chwałą wszystkich Jego świętych.”

Psalm 149,5-9

A Bóg, który o nas się troszczy, widząc, że przychodzimy do Niego w pokorze, z radością uwieńczy nas codziennymi zwycięstwami we wszelkich dziedzinach życia!

„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie

i zdobi pokornych zwycięstwem.”

Psalm 149,4

Amen!

Alleluja.

Śpiewajcie pieśń nową Panu;

chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.

Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,

niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

Niech chwalą Jego imię wśród tańców,

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie

i zdobi pokornych zwycięstwem.

Niech się weselą święci wśród chwały,

niech się cieszą na swoich sofach!

Niech chwała Boża będzie w ich ustach,

a miecze obosieczne w ich ręku:

aby dokonać pomsty wśród pogan

i karania pośród narodów;

aby ich królów zakuć w kajdany,

a dostojników w żelazne łańcuchy;

by wypełnić na nich pisany wyrok:

to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Alleluja.