Podziel się tym wpisem
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Jezus jest Mesjaszem!

Temat proroctw o Mesjaszu, poruszałam już w najnowszym odcinku vloga, ale stwierdziliśmy, że dobrze mieć go także w formie pisanej. Może będziecie chcieli sobie np. wydrukować.

W Starym Testamencie znajdujemy bardzo dużo proroctw dotyczących Mesjasza. Niesamowite jest to, że Pan Jezus wypełnił każde z nich bardzo precyzyjnie!

Skupmy się dziś na kilku głównych.

1. Mesjasz miał pochodzić z pokolenia Judy, z rodu Dawida, z rodu Jessego.

„Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

Rdz 49,10

Te słowa zostały napisane w Księdze Rodzaju, na samym początku Biblii, na ok. 2000 przed narodzeniem Chrystusa! Są też inne, proroka Jeremiasza napisane na ok. 600 lat przed Chrystusem:

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.”

Jer 23,5

I jeszcze ok. 700 lat przed Chrystusem, pochodzenie Mesjasza zapowiada prorok Izajasz:

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.”

Iz 11,1-2

I tak się dokładnie stało. Możemy przeczytać w rodowodzie Jezusa w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Oto fragment mówiący o wypełnieniu zapowiedzianego pochodzenia:

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; (…) Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.(…) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.”

Mt 1,12;5b-6;16
2. Mesjasz miał narodzić się z dziewicy i być Bogiem.

„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.”

Iz 7,14

Bardzo dobrze wiemy, że to także się wypełniło. Maryja poczęła jako dziewica i urodziła Boga.

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Łk 1,31-35

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.”

Mt 1,22-23
3. Mesjasz miał się urodzić w Betlejem.

Prorok Micheasz, na ok. 700 lat przed Chrystusem zapowiada:

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”

Mi 5,1

Kolejne słowa, które się wypełniają co do joty:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”

Łk 2,1-7
4. Mesjasz miał urodzić się jako dziecko.

Mówi o tym prorok Izajasz:

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.”

Iz 9,5-6

Cytowane powyżej słowa z Ewangelii Łukasza także to potwierdzają.

Jedyny logiczny wniosek jest taki: Jezus jest Mesjaszem!

To tylko kilka wybranych proroctw, jest ich o wiele więcej. Do tego możemy dołożyć wszystkie proroctwa zapowiadające cierpienie i śmierć Mesjasz a także zmartwychwstanie i zbawienie ludzkości. Ale z tym tematem wrócimy na Wielkanoc.

Niektórzy ludzie mogą odrzucać Jezusa, ale nie zmieni to faktu, że Jego przyjście na świat, stało się przełomowym punktem w historii ludzkości i wszyscy korzystamy z kalendarza, który odlicza lata właśnie od tego niesamowitego wydarzenia!

Dziś, wraz z całym zespołem naszej Fundacji, chcę Ci złożyć najlepsze życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia – aby były radosnym świętowaniem kolejnych urodzin naszego Pana! Naszego Mesjasza!

Fot. Kartka Świąteczna „Święta Rodzina” HLI Polska.

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Magdalena Wołochowicz

Plan na 2022 rok: miłość!

Kiedy czytasz ten tytuł, co Ci pierwsze przychodzi do głowy? Dobry związek? Spotkanie wymarzonej drugiej połowy? Hm, to tylko część tematu „miłość”. Dziś chciałabym poruszyć temat tej miłości, która jest podstawą wszystkiego, tej, o której mówi św. Paweł:

Czytaj całość »
Biblia
Justyna Połom

Przegląd planów i marzeń

Ostatnio, w czasie niedzielnego spotkania wspólnoty, podczas uwielbienia, zamiast cieszyć się Bożą obecnością, byłam przygnębiona. Za mną był intensywny tydzień a kolejny zapowiadał się podobnie. To było jednak coś więcej niż tylko przejmowanie się sprawami bieżącymi. Uświadomiłam sobie, że brakuje mi głębokiego pokoju w sercu, wg tego, co jest napisane w Flp 4, 7: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”. Zaczęłam zastanawiać się dlaczego.

Czytaj całość »
Biblia
Justyna Połom

Niczego nie pomijaj

Każdy, kto korzysta z TikToka, Instagrama czy YouTube’a, spotkał się już pewnie z popularnymi ostatnio krótkim filmikami. Jeden z powtarzających się w nich motywów muzycznych, zawiera słowa: „Can we skip to the good part?”. Chociaż czasem bardzo byśmy chcieli, jednak w prawdziwym życiu nie można zakryć oczu ręką i odsłonić ich w momencie, kiedy będzie już posprzątane, kiedy projekt będzie już zrealizowany, kiedy będziemy już zdrowi. Nie można przeskakiwać – nie tylko dlatego, że jest to fizycznie niemożliwe. Tak naprawdę, czy w ogóle warto by było tak przeskakiwać?

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.