Podziel się tym wpisem

Jezus jest Mesjaszem!

Temat proroctw o Mesjaszu, poruszałam już w najnowszym odcinku vloga, ale stwierdziliśmy, że dobrze mieć go także w formie pisanej. Może będziecie chcieli sobie np. wydrukować.

W Starym Testamencie znajdujemy bardzo dużo proroctw dotyczących Mesjasza. Niesamowite jest to, że Pan Jezus wypełnił każde z nich bardzo precyzyjnie!

Skupmy się dziś na kilku głównych.

1. Mesjasz miał pochodzić z pokolenia Judy, z rodu Dawida, z rodu Jessego.

„Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

Rdz 49,10

Te słowa zostały napisane w Księdze Rodzaju, na samym początku Biblii, na ok. 2000 przed narodzeniem Chrystusa! Są też inne, proroka Jeremiasza napisane na ok. 600 lat przed Chrystusem:

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.”

Jer 23,5

I jeszcze ok. 700 lat przed Chrystusem, pochodzenie Mesjasza zapowiada prorok Izajasz:

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.”

Iz 11,1-2

I tak się dokładnie stało. Możemy przeczytać w rodowodzie Jezusa w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Oto fragment mówiący o wypełnieniu zapowiedzianego pochodzenia:

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; (…) Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.(…) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.”

Mt 1,12;5b-6;16
2. Mesjasz miał narodzić się z dziewicy i być Bogiem.

„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.”

Iz 7,14

Bardzo dobrze wiemy, że to także się wypełniło. Maryja poczęła jako dziewica i urodziła Boga.

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Łk 1,31-35

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.”

Mt 1,22-23
3. Mesjasz miał się urodzić w Betlejem.

Prorok Micheasz, na ok. 700 lat przed Chrystusem zapowiada:

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”

Mi 5,1

Kolejne słowa, które się wypełniają co do joty:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”

Łk 2,1-7
4. Mesjasz miał urodzić się jako dziecko.

Mówi o tym prorok Izajasz:

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.”

Iz 9,5-6

Cytowane powyżej słowa z Ewangelii Łukasza także to potwierdzają.

Jedyny logiczny wniosek jest taki: Jezus jest Mesjaszem!

To tylko kilka wybranych proroctw, jest ich o wiele więcej. Do tego możemy dołożyć wszystkie proroctwa zapowiadające cierpienie i śmierć Mesjasz a także zmartwychwstanie i zbawienie ludzkości. Ale z tym tematem wrócimy na Wielkanoc.

Niektórzy ludzie mogą odrzucać Jezusa, ale nie zmieni to faktu, że Jego przyjście na świat, stało się przełomowym punktem w historii ludzkości i wszyscy korzystamy z kalendarza, który odlicza lata właśnie od tego niesamowitego wydarzenia!

Dziś, wraz z całym zespołem naszej Fundacji, chcę Ci złożyć najlepsze życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia – aby były radosnym świętowaniem kolejnych urodzin naszego Pana! Naszego Mesjasza!

Fot. Kartka Świąteczna „Święta Rodzina” HLI Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Justyna Połom

Wolni od wstydu

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, jakie jest ostatnie zdanie zapisane w Piśmie Świętym przed sceną grzechu pierworodnego? „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2, 25). Jednak to uczucie wielu z nas jest doskonale znane, dlaczego?

Czytaj całość »
Biblia
Magdalena Wołochowicz

W drodze do świętości

W ostatnich miesiącach w przeróżnych przestrzeniach – na Instagramie, w książkach, podcastach, itp., słyszę o tym, jak ważne jest życie w świętości, ale też, że choćbyśmy się mocno starali, sami, bez Bożej pomocy, tego stanu nie osiągniemy.

Czytaj całość »
Biblia
Kaja Wilkosz

Pobożność. Jak ją w sobie rozwijać?

Jakimi cechami określiłbyś człowieka pobożnego? Pobożność to coś sięgającego daleko poza ramy dobrego charakteru. W końcu osoba niewierząca również może mieć odpowiednio ukształtowany charakter, podobnie jak szatan wierzy w istnienie Boga – nie oznacza to, że jest Jemu wierny.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.