POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja Żyj Pełnią Życia

ul. Stefana Dembego 8/63;

02-796 Warszawa,

NIP: 951-24-75-403,

KRS: 0000763048.

2. Twoje dane osobowe zbierane są w celu:

A. Rejestracji na konferencję „Żyj Pełnią Życia” (dalej nazywana Konferencją) oraz wszystkich działań z nią związanych (np. zaksięgowanie opłaty, weryfikacja w dniu konf.).

B. Realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu funkcjonującego pod adresem https://zyjpelnia.org/sklep/ zgodnie z opisem produktu.

C. Obsługi związanej z przekazaną na rzecz Fundacji darowizną.

D. Obsługi związanej z wpłatą na rzecz organizowanej przez Fundację zbiórki.

E. Informowania za pośrednictwem emaili o działalności statutowej Fundacji związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez jej partnerów, w celu informowania o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Fundacji, a także w celu archiwizacji (mailing).

F. Informowania o aktualnych intencjach modlitewnych.

G. Przesyłania newslettera Fundacji.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • cele A-E – Przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Umowa pomiędzy stronami ma formę regulaminu, por. Regulamin darowizn, Regulamin sklepu Fundacji Żyj Pełnią Życia.
 • cele F-G – Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 

4. Zgoda wyrażana przez Ciebie jest dobrowolna.

5. Dokonanie zamówienia na stronie prowadzonego przez Fundację Sklepu oraz dokonanie wpłaty darowizny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora.

7. W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wypisać się z mailingu.

8. Przewidywany czas przechowywania danych:

Dla celów A do D – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe za rok, w którym dokonałeś płatności na rzecz Fundacji.

Dla celu E do G – 6 lat czyli okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń liczone od dnia cofnięcia zgody lub wypisania się z mailingu.

9. Wymienione prawa możesz zrealizować wysyłając z adresu, którego zgoda dotyczy, stosowne oświadczenie na adres kontakt@zyjpelnia.org.

10. Twoje dane nie są profilowane, ani przekazywane innym podmiotom.

11. Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i przechowywania przez nas danych osobowych najdziesz w Polityce ochrony danych osobowych.Stan z dnia 20.06.2021 r.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Fundacji Żyj Pełnia Życia

WSTĘP

Cieszymy się, że chcesz zostać częścią społeczności Żyj Pełnią Życia.

Fundacja Żyj Pełnią Życia (nazywana dalej Fundacją) zobowiązana jest do przepisami RODO do stworzenia polityki ochrony danych osobowych dlatego pragniemy wyjaśnić Ci w jaki sposób zbieramy oraz bezpiecznie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

W związku z przepisami RODO pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja Żyj Pełnią Życia

ul. Stefana Dembego 8/63;

02-796 Warszawa,

NIP: 951-24-75-403,

KRS: 0000763048.

Informacje ogólne

 • Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych w kontaktach z bankami i pocztą.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 • W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje lub cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. O swojej decyzji możesz poinformować nas wysyłając email na adres kontakt@zyjpelni.org
 • W razie pytań, uwag lub jeżeli chcesz dokonać zmian w adresie email lub w opcjach newslettera prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@zyjpelni.org

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe pozyskujemy jedynie bezpośrednio od Ciebie:

 • za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych na naszej stronie internetowej;
 • z danych przelewów dokonywanych bezpośrednio na nasze konto bankowe;
 • za pośrednictwem formularzy płatności PayU; 
 • za pośrednictwem formularzy płatności organizowanych przez nas zrzutek.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY

Możemy zbierać dane, które zazwyczaj zawierają niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Miasto
 • Adres email;
 • Adres pocztowy;
 • Numer telefonu komórkowego;
 • Detale przelewu bankowego;
 • Detale przelewu z karty kredytowej.

W JAKIE SPOSÓB MOŻEMY PRZETWARZAĆ INFORMACJE

Dane osobowe, które zbieramy możemy przetwarzać w celu:

 • Rejestracji na konferencję „Żyj Pełnią Życia” (dalej nazywana Konferencją) oraz wszystkich działań z nią związanych (np. zaksięgowanie opłaty, weryfikacja w dniu konf.).
 • Realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu funkcjonującego pod adresem https://zyjpelnia.org/sklep/ zgodnie z opisem produktu.
 • Obsługi związanej z przekazaną na rzecz Fundacji darowizną.
 • Informowania Cię o działalności statutowej Fundacji związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez partnerów (mailing);
 • Informowania Cię o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia naszej działalności statutowej;
 • Przesyłania Ci naszego newslettera;
 • Przesyłania Ci naszego newslettera modlitewnego;
 • Zwracania się do Ciebie z prośbą o wsparcie, np. modlitwę, wolontariat, finansowe;
 • Zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do Twoich potrzeb jak personalizacja listów i emaili;
 • Zachowania archiwum Twojej korespondencji z nami, np. listów, kopii emaili;
 • Klasyfikacji kontaktów w oparciu o lokalizację.

FUNDRAISING

Przechowywane przez nas informacje mogą być przez nas wykorzystywane aby zaprosić Cię do wsparcia w nowy sposób naszej działalności statutowej.

SOCIAL MEDIA

Twoje ustawienia lub polityka prywatności mediów społecznościowych mogą pozwalać nam na dostęp do informacji z tych źródeł. Uzyskanie dostępu do tych danych, na przykład w celu oceny skuteczności naszej komunikacji, nie jest równoznaczne z dodaniem ich do Twoich danych osobowych, które posiadamy. Jeżeli masz jakieś wątpliwości zalecamy sprawdzić ustawienia prywatności w mediach społecznościowych z jakich korzystasz.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych może być zgoda lub przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Umowa pomiędzy stronami ma formę regulaminu, por. Regulamin darowizn, Regulamin sklepu Fundacji Żyj Pełnią Życia.

Dokonanie zamówienia na stronie prowadzonego przez Fundację Sklepu oraz dokonanie wpłaty darowizny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wyrażana przez ciebie zgoda ma charakter dobrowolny. W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W JAKI SPOSÓB I GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane.

Aby zapobiec przechowywaniu Twoich danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, jako administrator w Polityce Przechowywania Danych ustaliliśmy termin ich usuwania lub okresowego przeglądu. Bierzemy pod uwagę zobowiązania prawne oraz kwestie księgowe i podatkowe, a także rozważamy, jak długie przetwarzanie Twoich danych byłoby uzasadnione dla danego celu przetwarzania.

Po odwołaniu przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Fundacja jako administrator danych i jakie mogą być podnoszone przez Ciebie wobec Fundacji. Okres ten wynosi 6 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z czasem przechowywania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@zyjpelnia.org

Środki bezpieczeństwa

Pragniemy zapewnić Cię, że Fundacja dobrała odpowiednie środki zabezpieczenia Twoich danych, uwzględniając istniejące możliwości techniczne i własne możliwości finansowe. Zapewniamy, że wszelkie formularze online są szyfrowane, a nasza sieć jest chroniona i rutynowo monitorowana. Mimo wszystkich naszych wysiłków, nie można zagwarantować, że Internet będzie bezpieczny w 100 procentach, i zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem danych. Niemniej jednak zrobiliśmy wszystko, aby chronić Twoje dane w pełnej zgodności z najlepszą praktyką.

Pragniemy zapewnić, że:

 1. dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Fundacja jest ograniczony tylko do tych pracowników lub wolontariuszy, których stanowiska wymagają takiego dostępu;
 2. dla tych pracowników i wolontariuszy zapewnione są odpowiednie szkolenia; 
 3. wszyscy pracownicy i wolontariusze podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy przetwarzania danych osobowych, gdy rozpoczynają pracę z danymi osobowymi.

Możemy od czasu do czasu używać zaufanych zewnętrznych firm do gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, na przykład do realizacji zamówień lub przetwarzania darowizn. Przed dokonaniem wyboru takiego podmiotu przeprowadzimy ocenę tych firm i upewniamy się, że będą one bezpiecznie obsługiwać dane osobowe. Zawierając umowy z firmami upewnimy się, że nasze wymagania co do wartości jakie wyznajemy i bezpieczeństwa Państwa danych będą jasne. W trakcie korzystania z usług zewnętrznych firm Fundacja nadal pozostanie odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Gdzie przechowujemy Państwa dane

Dane, które przetwarzamy i przechowujemy, znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Do przesyłania newslettera używamy zaufanej platformy. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na to przeniesienie, przechowanie i przetwarzanie Państwa danych.

PROFILOWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane nie są profilowane czyli poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, Państwa sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, w tym partnerom Fundacji. Jeżeli w przesyłanych do Ciebie wiadomościach informujemy o wydarzeniach organizowanych przez partnerów Fundacji lub o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Fundacji wszystkie dane osobowe przekazujesz organizatorom dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Zobowiązania prawne

W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych przez obowiązujące prawo lub organ nadzorczy.

Nasi dostawcy usług i strony trzecie

Od czasu do czasu możemy zatrudniać zaufanych dostawców w celu wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak realizowanie zamówień, zarządzanie wydarzeniami, wspieranie naszych systemów lub przetwarzanie darowizn. Agenci ci są związani umową w celu ochrony Twoich danych i Fundacja przez cały okres świadczenia przez nich usług pozostanie odpowiedzialna za ich działania.

Procesorzy danych

Fundacja korzysta z usług następujących platform:

 • do wysyłanie mailingu

MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, właściciel strony internetowej mailerlite.com.

Zakres powierzenia obejmuje udostępnienie poprzez sieć internet danych niezbędnych do wysyłania mailingu (imię, nazwisko, miasto, adres email, numer telefomu).

 • do realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego. 

The Rocket Science Group, LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, właściciel strony internetowej Mailchimp.com.

Zakres powierzenia obejmuje udostępnienie poprzez sieć internet danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, miasto, adres email, numer telefomu).

 • do realizacji szybkich płatności za pośrednictwem strony internetowej:

PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

Zakres powierzenia obejmuje udostępnienie poprzez sieć internet danych niezbędnych do realizacji płatności.

Dokładamy wszelkich starań by Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone podczas udostępniania ich procesorowi, który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Udostępnianie danych osobowych

Jeżeli jesteś darczyńcą dokonującym bezpośrednich wpłat na konto Fundacji, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych.

COOKIES

Czym są pliki cookie?

Nasza strona internetowa zbiera dane za pomocą Cookies. Cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany z naszej strony internetowej zaraz po wejściu na stronę. Jest przechowywany na dysku twardym Twojego komputera i pomaga nam zidentyfikować komputer (nie Ciebie) i zbiera informacje w sposób zbiorczy, anonimowy.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych pożądanych funkcji są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jako operator niniejszej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług.

Zarządzanie plikami cookie

Większość przeglądarek zezwala Ci na wyłącznie funkcji coookie. W tym celu możesz skorzystać z zakładki Pomoc w swojej przeglądarce.

TWOJE PRAWA 

W każdym z poniższych obszarów możesz skontaktować się z nami wysyłając emaila na adres kontakt@zyjpelnia.org

Preferencje i ograniczenie przetwarzania

W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje dotyczące sposobu w jaki komunikujemy się z Tobą i rodzaju informacji jakie od nas otrzymujesz. Możesz także w dowolnym momencie wyrazić prośbę o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.

Uaktualnienie / sprostowanie danych

Pragniemy aby nasza komunikacja z Tobą odbywała się w sposób efektywny. Jest to znacznie łatwiejsze, jeśli Twoje dane są aktualne, więc naprawdę doceniamy to, jeśli poinformujesz nas o zmianie danych. Możesz uczynić to przesyłając do nas stosowną wiadomość na adres email podany w puncie preferencje (powyżej).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kiedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda w dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do jej wycofania. Twoje dane będą jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywane przez nas przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (6 lat).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Oznacza to, że po uzyskaniu od Ciebie stosownego oświadczenia spełniającego wymagania formalne Twoje dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawo do dostępu do treści Państwa danych

W dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do dostępu do treści swoich danych.

Prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora

W dowolnym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie kopii dotyczących Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam jako administratorowi. Dostarczymy ci je w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz również skorzystać z przysługującego Ci Prawa do przeniesienia swoich danych do innego administratora.

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.