REGULAMIN SKLEPU FUNDACJI ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA<

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Strona internetowa https://zyjpelnia.org/sklep/ prowadzona jest przez Fundację Żyj Pełnią Życia z siedzibą ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa NIP 951-24-75-403; KRS 0000763048.

2. Za pośrednictwem ww. strony internetowej Fundacja:

 • pobiera opłaty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego od uczestników organizowanych przez siebie płatnych kursów i konferencji.

 • dokonuje sprzedaży materiałów promocyjnych i gadżetów.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu, w formie, która umożliwia w wybranym przez siebie momencie pozyskanie go, wyświetlenie i utrwalenie jego treść poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w pamięci posiadającego odpowiednie funkcje urządzenia (np. komputera czy smartfona).

4. Oferowane w sklepie produkty kierowane są do osób, które osiągnęły co najmniej 16 rok życia.

5. Sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowana jest do konsumentów oraz przedsiębiorców.

§ 2 Definicje

Bilet na konferencję – forma pobierania opłaty za uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Fundację w ramach prowadzonej przez nią odpłatnej działalności pożytku publicznego – zgodnie z opisem.

Bilet online – bilet upoważniający do uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Bilet stacjonarny – bilet upoważniający do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji czyli dobrowolnego (fakultatywnego) zobowiązanie w stosunku do Kupującego powstające w razie, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarantem może być w szczególności producent, dystrybutor, importer lub sprzedawca rzeczy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem sklepu składa oświadczenie woli uczestnictwa w organizowanym przez Fundację kursie lub konferencji a tym samym otrzymania biletu na konferencję lub uzyskania danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych bieżących lub archiwalnych.

Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży.

Produkt – bilet na konferencję a także świadczenie polegające na udostępnieniu danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych – zgodnie z opisem lub towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży.

Sklep – strona internetowa prowadzona pod adresem https://zyjpelnia.org/sklep/

Regulamin – niniejszy dokument.

Rejestracja – dokonane przez użytkownika czynności, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez właściciela Sklepu na stronie Sklepu internetowego, która prowadzi do utworzenia konta.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SprzedawcaFundacja Żyj Pełnią Życia z siedzibą ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa; NIP 951-24-75-403; KRS 0000763048.

Towar – rzecz ruchoma, przeznaczona do sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą w rozumieniu Art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta wyrażające wolę uczestnictwa w kursie lub konferencji oferowanej w ramach produktu w Sklepie internetowym.

§ 3

Oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji kategorie produktów:

 1. Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji;

 2. Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online;

 3. Bilety na konferencję;

nie podlegają sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

W celu złożenia Zamówienia niezbędna jest rejestracja w Sklepie internetowym oraz u uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji formularza.

II Sposób i koszty dostawy

§ 5

Sposób dostawy uzależniony jest od kategoria produktu:

1) Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji:

 • dostęp online;

 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;

 • klient otrzyma wiadomość e- mail z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu do 48h od zaksięgowania wpłaty.

2) Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online:

 • dostęp online;

 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;

 • klient otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty a następnie w kolejnych wiadomościach e- mail wg grafika spotkań kursu będzie otrzymywał dostęp do kolejnych spotkań online oraz materiałów dodatkowych. z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu.

3) Bilety na konferencję:

 • bilet w formie elektronicznej

 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;

 • kupujący otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty.

Bilet stacjonarny – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów, które obejmuje pakiet w dniu konferencji.

Bilet online – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby. Klient otrzyma linki do wszystkich sesji online oraz materiałów dodatkowych, które obejmuje pakiet zgodnie z grafikiem konferencji.

4) Materiały promocyjne i gadżety:

Koszty i czas dostawy:

Czas dostawy (od nadania)

Maks. waga

Płatność z góry

Poczta Polska – Paczka48

2-3 dni robocze

30kg

14

InPost – Paczkomaty

2-5 dni roboczych

30kg

10 zł 

III Sposoby płatności

§ 6

Płatności za zamówienie można dokonać:

1) w sposób tradycyjny na konto Fundacji

Dane do przelewu:

16 2530 0008 2060 1050 5755 0001

Fundacja Żyj Pełnią Życia

ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za [nazwa kursu / nazwa konferencji] od [imię i nazwisko uczestnika]

2) za pomocą płatności online

Płatności online realizowane są przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

IV Polityka zwrotów

§ 6

Wymienione w par. 3 niniejszego Regulaminu kategorie produktów nie stanowią przedmiotu sprzedaży dlatego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy wynikające z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7 Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji, bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online

1) Ze zwrotów wyłączone są produkty w formie online czyli produkty z kategorii Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji.

2) Bieżące kursy i warsztaty online podlegają zwrotowi wyłącznie przed wysłaniem do klienta linków z dostępem do pierwszego spotkania wg ustalonego grafiku kursu/warsztatów.

§ 8 Zwrot biletów na konferencję

Z wyjątkiem szczególnych przypadków nie jest to możliwe. Fundacja ponosi koszty organizacyjne już wiele miesięcy przed konferencją i nie mamy możliwości regularnych zwrotów.

Dlatego w przypadku zmiany planów proponujemy znalezienie innej osoby, która wykorzysta bilet stacjonarny (prosimy o informację w tej sprawie).

W wyjątkowych przypadkach losowych (choroba, niespodziewane trudne okoliczności) prosimy o kontakt – bilet stacjonarny zamienimy na online i zwrócimy część opłaty.

§ 9 Zwrot zakupionych materiałów promocyjnych i gadżetów

1) Kupującemu będącemu konsumentem oraz kupującemu prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku zakupów niezwiązanych z przedmiotem jego działalności (wg kodów PKD) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania produktu bez podania przyczyny.

2) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zakupu bluz, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu indywidualizowanych potrzeb konsumenta (por art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

3) Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej – mailowo na adres kontakt@zyjpelnia.org lub listownie na adres Fundacji.

4) Kupujący jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5) Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (do wysokości najtajniejsze przewidzianej w cenniku sprzedawcy formy przesyłki). Pieniądze zostaną zwrócone kupującemu w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę lub wolę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla kupującego lub sprzedawcy z dodatkową odpłatnością). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

V Polityka reklamacji

§ 10

Fundacja dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie, że jest on niepełnowartościowy).

§ 11

W odniesieniu do produktów wymienionych w par. 3 niniejszego Regulaminu, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji tych produktów z tytułu rękojmi.

§ 12 Reklamacje materiałów promocyjnych i gadżetów

1) Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towaru pozbawionego wad.

2) Jeżeli otrzymany przez Kupującego Towar jest wadliwy, Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi (odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedany towar) lub gwarancji (odpowiedzialność Gwaranta, jeśli została udzielona).

3) Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi.

4) Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres mailowy kontakt@zyjpelnia.org z dopiskiem „reklamacja” lub listownie na adres Sprzedawcy.

5) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem jeżeli ujawniona została wada fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6) Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.

7) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.

8) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad ulega przedawnieniu z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 13 Termin rozpatrzenia reklamacji

1) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

2) Wyjątek stanowią reklamacje z tytułu rękojmi, w których Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona – będą one rozpatrywane w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 14 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Informujemy, że co do zasady:

1) Konsument pozostający w sporze z polskim przedsiębiorcą ma możliwość skorzystać z bezpłatnej pomocy instytucji świadczących pomoc konsumencką (miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów właściwego dla jego miejsca zamieszkania; Infolinii konsumenckiej; Konsumenckiego Centrum e-Porad).

2) po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej Konsument może skorzystać z przysługujących mu praw na mocy Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego (postępowania ADR) do właściwego podmiotu uprawnionego. W tym przypadku jest to Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

3) w razie pytań Konsument może skontaktować się Punktem Kontaktowym ds. ADR/ODR przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), do którego zadań należy m.in. udzielanie informacji na temat funkcjonowania systemu ADR (Alternative Dispute Resolution) oraz Platformy ODR (Online Dispute Resolution).

Pracownicy Punktu nie prowadzą jednak spraw indywidualnych. 4) Konsument może założyć sprawę za pośrednictwem Platformy ODR zarządzanej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (tryb skargi).

Informujemy, że Fundacja co do zasady wyraża zgodę na przystąpienie do pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenckich.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2021 r.

 

REGULAMIN SKLEPU FUNDACJI ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA obowiązujący do dnia 28.10.2021 r.

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Strona internetowa https://zyjpelnia.org/sklep/ prowadzona jest przez Fundację Żyj Pełnią Życia z siedzibą ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa  951-24-75-403; KRS 0000763048.

2. Za pośrednictwem ww. strony internetowej Fundacja:

 • pobiera opłaty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego od uczestników organizowanych przez siebie płatnych kursów i konferencji.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu, w formie, która umożliwia w wybranym przez siebie momencie pozyskanie go, wyświetlenie i utrwalenie jego treść poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w pamięci posiadającego odpowiednie funkcje urządzenia (np. komputera czy smartfona).

4. Oferowane w sklepie produkty kierowane są do osób, które osiągnęły co najmniej 16 rok życia.

§ 2 Definicje 

Bilet na konferencję – forma pobierania opłaty za uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Fundację w ramach prowadzonej przez nią odpłatnej działalności pożytku publicznego  – zgodnie z opisem.

Bilet online – bilet upoważniający do uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Bilet stacjonarny – bilet upoważniający do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem sklepu składa oświadczenie woli uczestnictwa w organizowanym przez Fundację kursie lub konferencji a tym samym otrzymania biletu na konferencję lub uzyskania danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych bieżących lub archiwalnych.

Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – bilet na konferencję a także świadczenie polegające na udostępnieniu danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych – zgodnie z opisem.

Sklep – strona internetowa prowadzona pod adresem https://zyjpelnia.org/sklep/.

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – dokonane przez użytkownika czynności, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez właściciela Sklepu na stronie Sklepu internetowego, która prowadzi do utworzenia konta;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Umowa sprzedaży – umowa zawarta  między Konsumentem a Sprzedawcą w rozumieniu Art. 535 Kodeksu Cywilnego;

Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta wyrażające wolę uczestnictwa w kursie lub konferencji oferowanej w ramach produktu w Sklepie internetowym. 

§ 3 

Oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji kategorie produktów:

 1. Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji;
 2. Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online;
 3. Bilety na konferencję; nie podlegają sprzedaży w  rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Akceptując niniejszy Regulamin Sklepu Fundacji Żyj Pełnią Życia wyrażasz zgodę na otrzymywanie mailingu Fundacji w celu informowania Cię o działalności statutowej Fundacji związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez jej partnerów, w celu informowania o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Fundacji. W dowolnym momencie możesz wypisać się z mailingu.

§ 5

W celu złożenia Zamówienia niezbędna jest rejestracja w Sklepie internetowym oraz u uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji formularza.

II Sposób i koszty dostawy

§ 6

Sposób dostawy uzależniony jest od kategoria produktu:

1) Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji:

 • dostęp online;
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;
 • klient otrzyma wiadomość e- mail z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu do 48h od zaksięgowania wpłaty.

2) Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online:

 • dostęp online.
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy.
 • klient otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty a następnie w kolejnych wiadomościach e- mail wg grafika spotkań kursu będzie otrzymywał dostęp do kolejnych spotkań online oraz materiałów dodatkowych. z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu.

3) Bilety na konferencję:

 • bilet w formie elektronicznej
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;
 • kupujący otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty.

Bilet stacjonarny – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów, które obejmuje pakiet w dniu konferencji.

Bilet online – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby. Klient otrzyma linki do wszystkich sesji online oraz materiałów dodatkowych, które obejmuje pakiet zgodnie z grafikiem konferencji.

VI Sposoby płatności

§ 7

Płatności za zamówienie można dokonać:

1) w sposób tradycyjny na konto Fundacji

Dane do przelewu:

16 2530 0008 2060 1050 5755 0001 

Fundacja Żyj Pełnią Życia

ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za [nazwa kursu / nazwa konferencji] od [imię i nazwisko uczestnika]

2) Za pomocą płatności online

Płatności online realizowane są przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

III Polityka zwrotów

§ 8

Wymienione w par. 3 niniejszego regulaminu kategorie produktów nie stanowią przedmiotu sprzedaży dlatego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez przyczyny w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy wynikające z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9

Ze zwrotów wyłączone są produkty w formie online czyli produkty z kategorii Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji.

§ 10

Bieżące kursy i warsztaty online podlegają zwrotowi wyłącznie przed wysłaniem do kupującego linków z dostępem do pierwszego spotkania wg ustalonego grafiku kursu/warsztatów.

§ 11

Zwrot biletów na konferencję

Z wyjątkiem szczególnych przypadków nie jest to możliwe. Fundacja ponosi koszty organizacyjne już wiele miesięcy przed konferencją i nie mamy możliwości regularnych zwrotów.

Dlatego w przypadku zmiany planów proponujemy znalezienie innej osoby, która wykorzysta bilet stacjonarny (prosimy o informację w tej sprawie).

W wyjątkowych przypadkach losowych (choroba, niespodziewane trudne okoliczności) prosimy o kontakt – bilet stacjonarny zamienimy na online i zwróciły część opłaty.

V Polityka reklamacji

§ 12

Fundacja dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie, że jest on niepełnowartościowy).

§ 13

Ponieważ oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji produkty nie podlegają sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, dlatego klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 14

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@zyjpelnia.org.

§ 15

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.