REGULAMIN SKLEPU FUNDACJI ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Strona internetowa https://zyjpelnia.org/sklep/ prowadzona jest przez Fundację Żyj Pełnią Życia z siedzibą ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa  951-24-75-403; KRS 0000763048.

2. Za pośrednictwem ww. strony internetowej Fundacja:

 • pobiera opłaty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego od uczestników organizowanych przez siebie płatnych kursów i konferencji.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu, w formie, która umożliwia w wybranym przez siebie momencie pozyskanie go, wyświetlenie i utrwalenie jego treść poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w pamięci posiadającego odpowiednie funkcje urządzenia (np. komputera czy smartfona).

4. Oferowane w sklepie produkty kierowane są do osób, które osiągnęły co najmniej 16 rok życia.

§ 2 Definicje 

Bilet na konferencję – forma pobierania opłaty za uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Fundację w ramach prowadzonej przez nią odpłatnej działalności pożytku publicznego  – zgodnie z opisem.

Bilet online – bilet upoważniający do uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Bilet stacjonarny – bilet upoważniający do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów pakietu zgodnie z opisem.

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem sklepu składa oświadczenie woli uczestnictwa w organizowanym przez Fundację kursie lub konferencji a tym samym otrzymania biletu na konferencję lub uzyskania danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych bieżących lub archiwalnych.

Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – bilet na konferencję a także świadczenie polegające na udostępnieniu danych dostępowych do kursu online lub treści szkoleniowych – zgodnie z opisem.

Sklep – strona internetowa prowadzona pod adresem https://zyjpelnia.org/sklep/.

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – dokonane przez użytkownika czynności, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez właściciela Sklepu na stronie Sklepu internetowego, która prowadzi do utworzenia konta;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Umowa sprzedaży – umowa zawarta  między Konsumentem a Sprzedawcą w rozumieniu Art. 535 Kodeksu Cywilnego;

Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta wyrażające wolę uczestnictwa w kursie lub konferencji oferowanej w ramach produktu w Sklepie internetowym. 

§ 3 

Oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji kategorie produktów:

 1. Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji;
 2. Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online;
 3. Bilety na konferencję; nie podlegają sprzedaży w  rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Akceptując niniejszy Regulamin Sklepu Fundacji Żyj Pełnią Życia wyrażasz zgodę na otrzymywanie mailingu Fundacji w celu informowania Cię o działalności statutowej Fundacji związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez jej partnerów, w celu informowania o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Fundacji.

W dowolnym momencie możesz wypisać się z mailingu.

§ 5

W celu złożenia Zamówienia niezbędna jest rejestracja w Sklepie internetowym oraz u uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji formularza.

II Sposób i koszty dostawy

§ 6

Sposób dostawy uzależniony jest od kategoria produktu:

1) Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji:

 • dostęp online;
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;
 • klient otrzyma wiadomość e- mail z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu do 48h od zaksięgowania wpłaty.

2) Bieżące kursy i warsztaty w formie cyklu spotkań online:

 • dostęp online.
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy.
 • klient otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty a następnie w kolejnych wiadomościach e- mail wg grafika spotkań kursu będzie otrzymywał dostęp do kolejnych spotkań online oraz materiałów dodatkowych. z dostępem do wszystkich materiałów zgodnie z opisem produktu.

3) Bilety na konferencję:

 • bilet w formie elektronicznej
 • do opłaty nie są doliczane dodatkowe koszty dostawy;
 • kupujący otrzyma wiadomość e- mail potwierdzającą rejestrację do 48h od zaksięgowania wpłaty.

Bilet stacjonarny – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji i otrzymania wszystkich elementów, które obejmuje pakiet w dniu konferencji.

Bilet online – bilet upoważnia do osobistego uczestnictwa w konferencji w formie online jednej osoby. Klient otrzyma linki do wszystkich sesji online oraz materiałów dodatkowych, które obejmuje pakiet zgodnie z grafikiem konferencji.

VI Sposoby płatności

§ 7

Płatności za zamówienie można dokonać:

1) w sposób tradycyjny na konto Fundacji

Dane do przelewu:

16 2530 0008 2060 1050 5755 0001 

Fundacja Żyj Pełnią Życia

ul. St. Dembego 8/63, 02-796 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za [nazwa kursu / nazwa konferencji] od [imię i nazwisko uczestnika]

2) Za pomocą płatności online

Płatności online realizowane są przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

III Polityka zwrotów

§ 8

Wymienione w par. 3 niniejszego regulaminu kategorie produktów nie stanowią przedmiotu sprzedaży dlatego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez przyczyny w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy wynikające z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9

Ze zwrotów wyłączone są produkty w formie online czyli produkty z kategorii Dostęp do archiwalnych kursów i konferencji.

§ 10

Bieżące kursy i warsztaty online podlegają zwrotowi wyłącznie przed wysłaniem do kupującego linków z dostępem do pierwszego spotkania wg ustalonego grafiku kursu/warsztatów.

§ 11

Zwrot biletów na konferencję

Z wyjątkiem szczególnych przypadków nie jest to możliwe. Fundacja ponosi koszty organizacyjne już wiele miesięcy przed konferencją i nie mamy możliwości regularnych zwrotów.

Dlatego w przypadku zmiany planów proponujemy znalezienie innej osoby, która wykorzysta bilet stacjonarny (prosimy o informację w tej sprawie).

W wyjątkowych przypadkach losowych (choroba, niespodziewane trudne okoliczności) prosimy o kontakt – bilet stacjonarny zamienimy na online i zwróciły część opłaty.

V Polityka reklamacji

§ 12

Fundacja dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych (chyba, że wyraźnie zaznaczono w opisie, że jest on niepełnowartościowy).

§ 13

Ponieważ oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji produkty nie podlegają sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, dlatego klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 14

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@zyjpelnia.org.

§ 15

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.