Regulamin Darowizn

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem darowizn, określa zasady przekazywania darowizn i wsparcia na rzecz Fundacji Żyj Pełnią Życia oraz określa prawa i obowiązki darczyńców.
 1. Definicje:
Fundacja – Fundacja Żyj Pełnią Życia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Dembego 8/63 zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ KRS: 0000763048, NIP: 951-24-75-403. Darczyńca – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna przekazująca darowiznę na rzecz Fundacji. Darowizna – środki finansowe lub rzeczowe przekazane na rzecz Fundacji w formie bezpłatnego świadczenia kosztem swego majątku w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 1. Darowizny przekazywane Fundacji Żyj Pełnią Życia przeznaczone są wyłącznie na działania statutowe Fundacji.
 2. Darowizna finansowa na rzecz Fundacji może zostać przekazana bezpośrednio na konto Fundacji prowadzone przez Nest Bank: 16 2530 0008 2060 1050 5755 0001.
 3. Darowizny finansowe przekazywane na konto Fundacji powinny być opatrzone tytułem „Darowizna na działalność statutową lub w przypadku darowizny celowej „Darowizna na [wskazanie celu]”
 4. Darowizna finansowa może zostać przekazana również za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie Fundacji w zakładce „Wsparcie” https://zyjpelnia.org/wsparcie2/ Usługa w zakładce Wsparcie nas jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych PayU (PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495). Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (https://platnosci.ngo.pl/Podmiot/GetCampaignRegulation/2059)
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Sklepu Fundacji Żyj Pełnią Życia wyrażasz zgodę na otrzymywanie mailingu Fundacji w celu informowania Cię o działalności statutowej Fundacji związanej z wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez jej partnerów, w celu informowania o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej Fundacji. W dowolnym momencie możesz wypisać się z mailingu.
 6. Wpłata darowizny na konto Fundacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Darczyńcę.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fundacja Żyj Pełnią Życia ul. Stefana Dembego 8/63; 02-796 Warszawa, NIP: 951-24-75-403, KRS: 0000763048.
  2. Twoje dane osobowe zbierane są w celu księgowania darowizn, wysyłania Ci podziękowań za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji.
  3. Niniejsze cele przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą.
  4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora.
  5. Wymienione prawa możesz zrealizować wysyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@zyjpelnia.org.
  6. Twoje dane nie są profilowane, ani przekazywane innym podmiotom.
  7. Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 
 1. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.