Podziel się tym wpisem

Moc Bożego imienia

Od prawie dwunastu lat regularnie czytam Biblię wg planu: codziennie jeden Psalm (lub kawałek dłuższego) i fragment z innej księgi z Biblii. Przy takim układzie w ciągu roku przechodzimy z moją wspólnotą dwa razy przez wszystkie Psalmy. Psalm 20 czytałam więc co najmniej kilkanaście razy a kilka lat temu nauczyłam się wersetów Ps 20, 8-9 na pamięć. Ale dopiero kilka dni temu naprawdę zaczęłam zastanawiać się nad tym co znaczy zawarte w nim przesłanie.

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Ps 20,2

Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.

Ps 20,8-9

To, że nie mam pokładać ufności we własnej sile ani w możliwościach innych ludzi, jest jasnym przesłaniem. Ja sama zawodzę. Inni ludzie też. Chociaż nadal czasem potrzebuję przypomnienia, że nie mam robić rzeczy tylko własnymi silami i czasem potrzebuję przebaczyć innej osobie, gdy się na niej zawiodę.

Jeżeli nie mam pokładać ufności w ludzkich możliwościach, bo czyniąc to zachwieję się i upadnę jak mówi werset 20, to decyduję się: będę pokładała ufność w Bogu.

Wersety 2 i 8 Psalmu 20, nie mówią jednak o tym, że nasza ochrona i siła jest w Bogu stricte. One mówią, że nasza ochrona i siła są w imieniu naszego Boga. I właśnie czytając te wersety kilka dni temu, zadałam sobie pytanie: Jakie imię Boga ma mnie bronić?

W Starym Testamencie, postacie takie jak Abraham, Hagar czy Mojżesz wymieniają imiona Boga, mówiące o tym jakiego Boga spotkali. Pewnie jesteś w stanie wymienić kilka Imion Boga takich jak Stwórca, Baranek, Ojciec. Ale to nie wszystkie.

Może zaskoczę Cię gdy powiem, że w Biblii jest co najmniej 365 aspektów i atrybutów imienia Boga.

Czytając Psalm 20, postanowiłam wypisać sobie kilka imion Boga, takich które mniej znam, a które opisują Jego atrybuty, jakie chciałabym lepiej poznać. Oto one:

Jahwe Szalom (Joz 6, 24) – Pan-Pokój – Shalom to coś więcej niż brak konfliktu. To kompletność, pełnia, dobrobyt, głeboki pokój. Możemy wzywać jako nasza obronę Pana, który daje pokój:

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”

Flp 4, 6-7

Jahwe CewaotPan Zastępów – Ja często zapominam, że wszechpotężny Bóg, ma jeszcze do walki ze złem całe zastępy niebieskie. A ludzkie rydwany i konie, czy współcześnie karabiny i czołgi, nie mogą się z nimi równać. Tak jak Boże wojsko stanęło za Elizeuszem, tak może stanąć za nami w naszych wojnach (por. 2 Krl 6, 17).

Jahwe Rafa (Wj 15, 26) – Bóg, który uzdrawia – Bóg sam mówi, że chce być lekarzem swojego ludu, pod warunkiem, że będą szli za Jego prowadzeniem oraz będą wypełniać Jego przykazania.

Jahwe Jireh (Rdz 22, 14) – Pan Widzi lub, w innym tłumaczeniu, Bóg, który zaopatruje – Bóg widzi nasze potrzeby, On zna wszystkie nasze troski i On chce nas zaopatrywać.

El Shaddai (Rdz 17, 1) – Bóg Wszechmogący – Tak przedstawia się Bóg, kiedy objawia się Abrahamowi. A historia Abrahama pokazuje, że rzeczy, które z ludzkiej perspektywy wydają się nie możliwe dla Boga, nie są żadną przeszkodą.

„Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy.”

Ef 3, 20

Jahwe Magen (Ps 3, 4; Ps 18, 31c) – Bóg tarczą – Bóg broni nas jak tarcza. Broni nas przed wszystkimi strzałami złego wypuszczonymi w nas.

„On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią.”

Ps 18, 31

Jahwe Roi (Ps 23, 1) – Pan moim pasterzem – Obraz Jezusa jako pasterza, którego miłość jest tak szalona, że byłby w stanie zostawić 99 owiec aby szukać tej jednej zgubionej porusza mnie do głębi. Bóg chce nas prowadzić jak pasterz owce.

„Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.”

Ps 23, 3b

Jahwe Ori (Ps 27, 1) – Pan światłem – Dla Boga nie ma takiej ciemności, której nie mógłby rozświetlić.

Te imiona są tak wspaniałe i tak głębokie w swoim znaczeniu!

Bóg objawiając nam swoje imię:

  • zaprasza do poznania Go i Jego istoty, pogłębienia relacji;
  • zaprasza błogosławieństwa ze względu na Jego cechy.

Zachęcam Cię do poznania jeszcze większej ilości aspektów imienia Boga i Jego cech, w których jest nasza siła i ochrona.


Background photo created by kjpargeter – www.freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Justyna Połom

Wolni od wstydu

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, jakie jest ostatnie zdanie zapisane w Piśmie Świętym przed sceną grzechu pierworodnego? „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2, 25). Jednak to uczucie wielu z nas jest doskonale znane, dlaczego?

Czytaj całość »
Biblia
Magdalena Wołochowicz

W drodze do świętości

W ostatnich miesiącach w przeróżnych przestrzeniach – na Instagramie, w książkach, podcastach, itp., słyszę o tym, jak ważne jest życie w świętości, ale też, że choćbyśmy się mocno starali, sami, bez Bożej pomocy, tego stanu nie osiągniemy.

Czytaj całość »
Biblia
Kaja Wilkosz

Pobożność. Jak ją w sobie rozwijać?

Jakimi cechami określiłbyś człowieka pobożnego? Pobożność to coś sięgającego daleko poza ramy dobrego charakteru. W końcu osoba niewierząca również może mieć odpowiednio ukształtowany charakter, podobnie jak szatan wierzy w istnienie Boga – nie oznacza to, że jest Jemu wierny.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.