Podziel się tym wpisem
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ezdrasz – twórca historii i odnowiciel praworządności w Izraelu, cz. 1

Dziś i za tydzień, chciałabym Ci dziś przybliżyć historię biblijnego Ezdrasza i to, czego możemy się od niego nauczyć. Postać Ezdrasza poznajemy w Księdze Ezdrasza w rozdziale 7.

„Po tych wydarzeniach wystąpił za panowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Chilkiasza, (…), syna Aarona arcykapłana.”

Ezd 7,1;5

A więc Ezdrasz w prostej linii pochodził od kapłana Aarona (jako 22. pokolenie).

Dowiadujemy się o nim dalej, że:

„był on uczonym, biegłym w Prawie Mojżeszowym, które nadał Pan, Bóg izraelski.”

Ezd 7,6a

Oraz, że:

„ponieważ ręka Pana, Boga jego, nad nim czuwała, spełnił mu król wszelkie jego życzenia.”

Ezd 7,6b
Czyli Ezdrasz nie tylko znał bardzo dobrze Prawo Pańskie, ale też ręka samego Boga była nad nim!

Czytamy, że Ezdrasz przybywa wraz z ludźmi z niewoli Babilońskiej do Jerozolimy.

I znów jest napisane:

„pierwszego dnia miesiąca piątego przybył Ezdrasz do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego nad nim czuwała.”

Ezd 7,9

Coś było w tym człowieku, że w szczególny sposób ręka Pańska była nad nim. Co to było, wyjaśnia nam kolejny wers:

„Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać Prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu.”

Ezd 7,10

Inne tłumaczenie tego wersetu mówi:

„Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw.”

Ezd 7,10 (BW) (moje podkreślenie)
Te kilka opisanych wyżej wersetów mówi tak wiele o postaci Ezdrasza:
przyjął to, co przekazali mu przodkowie – miłość do Boga i Jego Słowa,
był świadomy celu swojego życia – powołania jakie miał: badać Prawo, wykonywać je, nauczyć Izrael Bożego Prawa,
– ręka wielkiego Boga była nad nim i dzięki temu władze świeckie (np. król), były mu przychylne.

Ezdrasz wiedział jakie jest jego powołanie i postanowił je wykonać. Bóg to błogosławił i obdarzał Ezdrasza przychylnością. (W kolejnych fragmentach Księgi Ezdrasza, kilkakrotnie mówione jest o przychylności, że ręka Boża była na nim!)

W Księdze Nehemiasza jest napisane, że Ezdrasz czytał całemu ludowi Księgi Prawa i dzięki temu przypomniano Izraelowi o świętach Pana, m.in. o święcie namiotów. Lud tego już nie świętował. Ezdrasz przywracał Boży porządek.

Jaki jest cel dziś dla nas wierzących? Czyż nie właśnie wprowadzić Boży ład na świecie – „tak jak w Niebie, jak i na ziemi”, w naszym kraju, w moim miejscu pracy czy nauki, rodzinie?! A Bóg będzie nam w tym przychylny!

To nie stanie się jednak samo z siebie. Bóg potrzebuje Ciebie i mnie. Potrzebuje nas, którzy najpierw skoncentrujemy się na tym, aby poznać Jego Słowo, Jego postanowienia, Jego zalecenia, a później do skutku będziemy je wprowadzać w nasze życie. Siłą, którą On sam nam da.

Widząc, że jesteśmy Mu wierni, będzie nas posyłał, aby zaprowadzić Jego porządek w naszym kraju. Tego kroku pracy nad samym sobą, przechodzenia Jego lekcji, kształtowania się w radykalności, nie można przeskoczyć. Bóg chce widzieć osoby miłujące Jego postanowienia, miłujące Jego Prawo. Bóg chce widzieć, czy jesteśmy wierni w małym.  A to oznacza także szanowanie władzy i prawa ziemskiego.

Apostoł Paweł mówi:

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.”

Rz 13,1-4
Oprócz tego, że przestrzegamy Bożych praw z Pisma Świętego, Bóg pragnie widzieć, czy przestrzegamy zwykłych przepisów: czy płacimy uczciwie podatki, czy przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, czy jesteśmy uczciwi, czy jesteśmy wierni w tym, co szef zlecił nam w pracy. Oczywiście, istnieją przepisy, które jawnie są przeciwne Bogu (np. dotyczące aborcji), ale to co innego. Tu właśnie potrzeba wprowadzić Boży ład. Ale zacznijmy od rzeczy małych, może wydawałoby się nieznaczących.

I to jest pierwsza lekcja, z którą chciałabym Was zostawić w tym tygodniu – bądźmy jak Ezdrasz – kochajmy Boga i Jego zasady z całego serca, a następnie z Bożą przychylnością nad nami, sprowadzajmy Niebo na ziemię.

Ciąg dalszy za tydzień.

Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash

Może zainteresuje Cię również:

Bez kategorii
Magdalena Wołochowicz

Ogród

Już jutro nasza 4. konferencja Żyj Pełnią Życia! Od pierwszej, tej w 2019 roku, naszą ogromną radością jest współpraca z różnymi firmami, które reprezentują chrześcijańskie wartości albo są unikalne ze względu na swoją ofertę.

Czytaj całość »
Bóg
Kaja Wilkosz

Singielstwo to wielki dar, choć ma blaski i cienie – rozmowa z Anią Dzieciątko, prelegentką na konferencji „Żyj Pełnią Życia. Boży plan na miłość i relacje”

Na konferencji „Żyj Pełnią Życia. Boży plan na miłość i relacje” wspólnie poprowadzą sesję dla singielek. Ania i Adam Dzieciątko, małżeństwo z dwuletnim stażem, założyciele kanału na YT Jest miło/ść, autorzy książki „Kocham Cię, singielstwo moje!”. Ich wielką pasją jest inspirowanie singli i par do tego, jak zdrowo budować związki. Rodzice małego Bieniaminka.

Czytaj całość »
Bez kategorii
Piotr Wołochowicz

Zadanie dla rodziców – przekaz pokoleń!

Amerykański autor, Norm Willis, w książce „Skarb pokoleń. Jak skutecznie uczyć wiary nasze dzieci” opisuje koncepcję wychowawczą, określoną jako przekaz pokoleń. Otóż przekaz pokoleń jest to świadome i celowe przekazywanie następnym pokoleniom Bożej prawdy i Bożego życia – motywowane odpowiedzialnością za dzieci oraz za szerzenie wiary.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.