Podziel się tym wpisem

Prawdziwa mądrość

„Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność” (Prz 1, 7). Kiedy Magda Wołochowicz zaczęła przygotowywać tegoroczne Wakacyjne Mailowe Studium Biblijne zastanawiała się, czy powinniśmy przejść razem Księgę Przysłów rozdział po rozdziale, czy powinna prześledzić przez całą księgę jakiś wątek. Wybrała tę pierwszą opcję, dlatego ja chciałabym popatrzeć na tę Księgę z nieco innej strony - zebrałam w tym wpisie, co mówi na temat wiedzy, której podstawą jest bojaźń Boża.
Wiedza, o której Salomon pisze w wersecie 1, 7 Księgi Przysłów, to nie wiedza akademicka, ale poznanie, mądrość, świadomość, która jest przeciwieństwem bezmyślności.

To samo hebrajskie słowo daath użyte zostało w wersetach z Księgi Powtórzonego Prawa mówiących o nieumyślnym zabójstwie (4, 24; 19, 4), a także w wersecie z Księgi Jozuego 4, 24:

„Dlatego wszystkie ludy ziemi winny poznać [daath], że potężna jest ręka Pana, a wy sami zawsze powinniście się bać Pana, Boga waszego.”

Joz 4, 24
Natomiast Bojaźń Pańska to, jak pisała Magda w Studium Biblijnym, „to nie lęk przed Bogiem, ale szacunek, respekt, szanowanie Jego samego i Jego najlepszych zaleceń. Świadome wybieranie życia bez grzechu. On nas stworzył i wie, co jest dla nas dobre, abyśmy żyli w pełni. Co więcej, gdy odrzucamy Bożą mądrość i Jego napomnienia, jesteśmy nazwani głupcami” (por. Prz 1, 22b).

Co ważne, tej wiedzy i mądrości – o której mowa w Prz 1, 7 – też nie musimy sami szukać i zdobywać, to Bóg udziela jej ludziom.

„Bo Pan udziela mądrości [daath],
z ust Jego – wiedza, roztropność.”

Prz 2, 6

Jeżeli będziemy mieli w sercu bojaźń Pańską, która jest początkiem mądrości, to tej wiedzy będzie wręcz szukało nasze serce oraz będą na nią nastrajały się nasze uszy, by ją wyłowić.

„Serce rozumne szuka wiedzy [daath],
usta niemądrych toną w głupocie.”

Prz 15, 14

„Serce rozumne zdobywa wiedzą [daath],
a ucho mądrych poszukuje wiedzy [daath].”

Prz 18, 15

We współczesnym świecie coraz więcej widzimy brak wewnętrznej dyscypliny, rozwiązłość seksualną, niemoralność, oszustwa i cwaniactwa. A wszystko to jest konsekwencją utraty bojaźni Bożej, bo jak mówi Salomon – jeżeli kocha się tą mądrość, której podstawą jest bojaźń Pańska to kocha się również karność.

„Kto karność kocha, kocha i wiedzą [daath],
kto nagany nie znosi, jest tępy.”

Prz 12, 1
Kiedy mamy bojaźń Pańską, jesteśmy też gotowi poddać się upomnieniu i korekcie ze strony innych osób, które również podążają za Bogiem.

„Zbijesz szydercę, prosty zmądrzeje, skarć rozumnego, nabędzie wiedzy [daath].”

Prz 19, 25

„Nakłoń swe serce do karności,
do mądrych [daath] słów – swoje ucho”

Prz 23, 12

Jeżeli posiądziesz tą wiedzę, to nie tylko będzie służyła ona Tobie, ale będziesz również w stanie podzielić się nią z innymi.

„Język mądrych ocieka wiedzą [daath],
usta zarozumialca wyrażają głupotę.”

Prz 15, 2

„Wargi mądrych szerzą wiedzę [daath],
a serce zarozumiałych bezprawie.”

Prz 15, 7
Jak możemy zrozumieć bojaźń Bożą, która jest podstawą tej mądrości? Np. czytając Księgę Przysłów.

„Synu, jeżeli słowa me przyjmiesz,
zachowasz u siebie nakazy,
ku mądrości nachylisz swe ucho,
ku roztropności skłonisz swe serce;
tak, jeśli wezwiesz rozsądek,
donośnie przywołasz roztropność,
jeśli [szukać] jej poczniesz jak srebra
i pragnąć jej będziesz jak skarbów –
to bojaźń Pańską zrozumiesz,
osiągniesz poznanie Boga.”

Prz 2, 1-5

Zachęcam Cię, byś resztę tych wakacyjnych tygodni spędził z nami, studiując Księgę Przysłów, a przez to nabrał właściwego szacunku i respektu dla Pana Boga oraz mądrości i zrozumienia. Księga Przysłów to nie tylko rady w konkretnych sprawach, ale opis drogi życia dla osoby wierzącej. Wszelką wiedzę jaką dzięki niej zdobędziesz, będziesz mógł potem przełożyć na codzienne życie.

Photo by Tim Wildsmith on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Justyna Połom

Wolni od wstydu

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, jakie jest ostatnie zdanie zapisane w Piśmie Świętym przed sceną grzechu pierworodnego? „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2, 25). Jednak to uczucie wielu z nas jest doskonale znane, dlaczego?

Czytaj całość »
Biblia
Magdalena Wołochowicz

W drodze do świętości

W ostatnich miesiącach w przeróżnych przestrzeniach – na Instagramie, w książkach, podcastach, itp., słyszę o tym, jak ważne jest życie w świętości, ale też, że choćbyśmy się mocno starali, sami, bez Bożej pomocy, tego stanu nie osiągniemy.

Czytaj całość »
Biblia
Kaja Wilkosz

Pobożność. Jak ją w sobie rozwijać?

Jakimi cechami określiłbyś człowieka pobożnego? Pobożność to coś sięgającego daleko poza ramy dobrego charakteru. W końcu osoba niewierząca również może mieć odpowiednio ukształtowany charakter, podobnie jak szatan wierzy w istnienie Boga – nie oznacza to, że jest Jemu wierny.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.