Podziel się tym wpisem

W drodze do ziemi obiecanej

Księga Powtórzonego Prawa jak sama nazwa wskazuje m. in. powtarza różne zalecenia, które Pan Bóg dał narodowi Izraela. Skoro coś jest powtarzane, to znaczy, że jest ważne, że trzeba przejąć się tym, zachować głęboko w sercu i stosować.

W rozdziałach 6 – 8 zwróciłam uwagę na kilka ważnych rad i przestróg, które Pan Bóg dawał Izraelowi w drodze do Ziemi Obiecanej.

Te rady są tak samo ważne dla nas dzisiaj.

1. Najważniejsza jest miłość do Boga

„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.”

Pwt 6,5-9

Miłość do Boga ma nas wypełniać i ma być widoczna. Mamy nie tylko sami nią żyć, ale zrobić absolutnie wszystko co w naszej mocy, by przesiąknęło nią kolejne pokolenie. To ona ma być motywacją wszelkich działań.

2. Zasady nie są tylko dla zasady

„Gdy syn twój zapyta cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?», odpowiesz swojemu synowi: «Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym. Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał».”

Pwt 6,20-25

Kiedy dziecko (starsze, więcej rozumiejące) pyta się rodzica dlaczego coś powinno wykonać, albo dlaczego nie może czegoś zrobić, niektórzy rzucają zdawkowo „bo tak”, „bo tak się u nas robi”, „rób, nie pytaj”. Taka postawa wcale jednak nie zachęca takiego dziecka do podążania ścieżkami wyznaczonymi przez rodzica i Boga. Ale gdy poznałoby motywację, historię za danym zestawem nakazów czy zakazów (do czego zachęca sam Bóg), zrozumiałoby głębszy sens.

Tak samo i my powinniśmy badać nasze motywacje dlaczego robimy to co robimy. Ksiądz nam kazał? Tak się zawsze robiło u nas we wspólnocie? Ale dlaczego?

Nie ma innej drogi jak zbliżenie się do Boga i zgłębienie Jego zasad, które ustanowił dla nas z miłości, dla naszego dobra.

3. Mamy pamiętać o Bogu i Jego działaniu w naszym życiu

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

Pwt 6,10-12

Mogłoby się wydawać, że kiedy wejdziemy do swojej ziemi obiecanej, gdy wreszcie zadzieje się to, na co tak długo czekaliśmy, świętowaniu i wdzięczności nie będzie końca.

Pan Bóg jednak zna nas bardzo dobrze. I wie, że niestety mamy tendencję, by szybko przyzwyczaić się do nowych, lepszych okoliczności i zapomnieć jak było trudno, jak bardzo potrzebowaliśmy (i wciąż potrzebujemy!) Boga i jak nas wiernie prowadził.

Dlatego przypomina nam, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o Nim i o naszej historii z Nim. Bo to co się zadziało, nie stało się tak po prostu! To była Jego wierność, dobroć i łaska!

4. Czasem zwycięstwo wymaga czasu

„Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził cię Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu.”

Pwt 7,19-23

Bóg mówi, że zdobywanie Ziemi Obiecanej będzie procesem. Czemu? By nie rozmnożyły się wokół nich dzikie zwierzęta, czyli dla ochrony Izraela. Znów tylko i wyłącznie dla ich dobra.

A więc może się wydawać, że coś się przeciąga bez sensu, a jednak Pan Bóg widzi w tym bardzo głęboki sens.

Nie zniechęcajmy się więc, gdy coś się przedłuża, ale ufajmy Bogu, że wszystko co obiecał doprowadzi do końca!

5. Potrzebujemy pokory

„A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra – niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom.”

Pwt 8,12-18

O tym jak ważne jest pamiętanie o Bogu i Jego dziełach w naszym życiu już wspominaliśmy w punkcie trzecim. Tu jednak Bóg zwraca uwagę na coś jeszcze innego – potrzebę pokornego serca.

Czy na pewno mamy postawę zależności od Boga? Czy w pokorze przyznajemy, że siła i wszystko co mamy jest od Niego?

Tylko taka postawa oddaje Bogu należną chwałę i przynosi nam błogosławieństwo.

Warto zatrzymać się na chwilę i zbadać stan swojego serca:

  • Czy kochasz Boga całym sobą?
  • Czy działasz z motywacji miłości a nie z przyzwyczajenia?
  • Czy nieustannie pamiętasz o Bogu i Jego działaniu?
  • Czy ufasz nawet gdy wyczekiwane osiągnięcie zwycięstwa się przedłuża?
  • Czy masz pokorne serce?

Jeśli w czymś niedomagasz, zadziałaj chętnie, by to zmienić. Bo te wszystkie rady to klucz do prawdziwie spełnionego życia.

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Może zainteresuje Cię również:

Bóg
Kaja Wilkosz

Nasze przemyślenia po 3 latach małżeństwa

Bardzo doceniamy ten kolejny wspólny rok, który został nam dany. Warto cieszyć się tym czasem w życiu, w którym aktualnie jesteśmy. Przed ślubem docenialiśmy zalety bycia w pojedynkę. Teraz cieszymy się czasem tylko we dwoje. Choć pamiętamy, że na ziemi nic nie jest nam dane na zawsze.

Czytaj całość »
Biblia
Justyna Połom

Wróć z nową pasją

Każdy z nas ma marzenia, plany, ale też i oczekiwania. Czasem mamy pewne oczekiwania także wobec Boga i naszego życia jako chrześcijan. Tak samo było z uczniami. Mieli swoje wyobrażenia o tym co zdziała Mesjasz. Jednak, kiedy Jezus oddał życie na krzyżu, ich oczekiwania legły w gruzach, pojawiło się rozczarowanie. Rozczarowanie dwóch z nich było tak wielkie, że opuścili nawet Jerozolimę i udali się do Emaus.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.