Podziel się tym wpisem
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bezcenna Boża mądrość

W tegorocznym Wakacyjnym Mailowym Studium Biblijnym omawiamy Księgę Przysłów. Księga ta jest bardzo ciekawa i praktyczna. Jeśli nie uczestniczysz w studium, chciałabym się podzielić z Tobą paroma myślami z pierwszych trzech jego części, jeśli uczestniczysz – będzie to dla Ciebie małe przypomnienie.

Księgę Przysłów napisał Salomon, który szczególną mądrość otrzymał od samego Boga.

Opowiada o tym 1 Księga Królewska:

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie».”

1 Krl 3,5-14 (wyróżnienia moje)

Salomon w postawie pokory nie prosił o coś dla siebie, ale dla dobra całego jego narodu. Co ciekawe, jak widać, otrzymał i jedno i drugie 🙂

Dzisiejszy świat mówi nam, żebyśmy podążali za swoim sercem; abyśmy robili to, co czujemy, że jest dobre; że każdy ma swoją prawdę; grunt żebyśmy czuli się szczęśliwi. Na dłuższą metę, nie tędy droga…

Istnieje jednak tylko jedno niezmienne źródło prawdy i mądrości życia – Bóg i Jego Słowo. Świat się zmienia – Boża mądrość trwa wiecznie. Nie starzeje się ani nie kończy. Jest fundamentem życia w pełni.

Myślałeś kiedyś o tym, że Pan Bóg najpierw wymyślił nas, jeszcze zanim stworzył świat (patrz Ef 1,5), następnie dla nas stworzył ziemię i nas na niej postawił, a dopiero wtedy dał nam mądre ramy życia, abyśmy wiedzieli jak postępować, żebyśmy żyli szczęśliwie? Te zasady są z miłości dla nas i są dobre.

Księga Przysłów zawiera bardzo praktyczny zestaw Bożych rad do codziennego życia. Ma 31 rozdziałów, w których jest mnóstwo Bożej mądrości. Co ciekawe pewne tematy się powtarzają wielokrotnie, a to musi oznaczać, że są wyjątkowo ważne.

Jakie wybrane praktyczne rady znajdziemy w pierwszych 11 rozdziałach tej księgi?
 • Podstawą mądrości jest bojaźń Boża.

Bojaźń Boża to nie lęk przed Nim, ale szacunek, respekt, szanowanie Jego samego i Jego najlepszych zaleceń. Świadome wybieranie życia bez grzechu. On nas stworzył i wie, co jest dla nas dobre, abyśmy żyli w pełni.

„Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska”

Prz 1,7a
 • Chodzenie Bożymi drogami daje szczęśliwe życie.

Zdobycie Bożej mądrości i korzystanie z niej, daje prawdziwe szczęście! Większe niż to, które sami sobie zdobędziemy.

„Synu mój, nie zapomnij mych nauk,

twoje serce niech strzeże nakazów,

bo wiele dni i lat życia

i pełnię ci szczęścia przyniosą”

Prz 3,1-2

 „Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma – szczęśliwy.”

Prz 3,18

 • Zaufaj Bogu, a przeprowadzi Cię przez każdą sytuację.

Życie może być momentami niełatwe, ale jeśli zaufamy Bogu i będziemy polegać w każdej sytuacji na Nim a nie na sobie, On będzie nas przeprowadzał przez wszystkie wyzwania.

„Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.”

Prz 3,5-6
 • Wszystkie Boże upomnienia są z miłości.

Ceńmy wszystkie Boże upomnienia, bo udziela nam On ich z miłości.

„Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu,
nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
Bowiem karci Pan, kogo miłuje,
jak ojciec syna, którego lubi.”

Prz 3,11-12
 • Unikaj aktywnie grzechu.

Salomon przestrzega przed wchodzeniem na drogę grzechu. Mamy jej świadomie unikać.

„Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników,

nie wchodź na drogę złych ludzi;

unikaj jej, na nią nie wkraczaj,

omiń ją, odwróć się od niej!”

Prz 4,14-15

Salomon daje konkretną radę, jak uniknąć np. grzechu cudzołóstwa – stronić od sytuacji, w których będziemy mieli pokusy.

„idź drogą swą od niej daleko,

pod drzwi jej domu nie podchodź,

byś obcym swej sławy nie oddał,

a lat swych okrutnikowi”

Prz 5,8-9
 • Małżeństwo jest błogosławieństwem.

Małżeństwo to błogosławieństwo, a dochowanie wierności współmałżonkowi jest radością.

„Pij wodę z własnej cysterny,

tę, która płynie z twej studni. (…)

niech źródło twe świętym zostanie,

znajduj radość w żonie młodości.

Przemiła to łania i wdzięczna kozica,

jej piersią upajaj się zawsze,

w miłości jej stale czuj rozkosz!

Po cóż, mój synu, upajać się obcą

i obejmować piersi nieznanej?”

Prz 5,15;18-20
 • Lenistwo jest grzechem.

Jeśli jesteśmy leniwi, powinniśmy to zmienić i nałożyć na siebie dyscyplinę, nawet jak nikt nie patrzy. Już nie mówiąc o tym, że lenistwo zawsze kończy się źle.

„Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi – bądź mądry:
nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana,
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
A kiedyż ze snu powstaniesz?
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć:
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek – jak biedak żebrzący.”

Prz 6,6-11
 • Bóg kocha uczciwość i prawość we wszystkim, i tego nas uczy.

„Obrzydła dla Pana waga fałszywa,

upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy.”

Prz 11,1

Bogactwo zdobyte w nieuczciwy sposób nie przyniesie prawdziwego pożytku. To mocne i ważne słowa. Może się wydawać, że np. oszukując na podatkach, zyskujemy, bo chwilowo mamy więcej środków, ale na dłuższą metę tracimy. Gdy żyjemy zaś w sprawiedliwości i prawości, nawet, gdy spotykają nas trudności, przychodzi dla nas wybawienie!

„Bez pożytku są skarby źle nabyte,

lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.

Prawego Pan nie zagłodzi,

lecz odtrąci żądze nieprawych.”

Prz 10,2-3

„Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie,

zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych.”

Prz 10,9
 • Bardzo ważna jest nasza mowa.

Czy słowa, które wypowiadamy są mądre? Taka mądra mowa przynosi życie.

„upadnie, kto wargi ma nierozsądne.
źródłem życia usta prawego,
w ustach nieprawych przemoc się kryje.”

Prz 10,10b-11

„Nie uniknie się grzechu w gadulstwie,
kto ostrożny w języku – jest mądry.”

Prz 10,19
 • Potrzebujemy mądrych doradców.

Zarówno w skali kraju, jak i w swoim osobistym życiu.

„Z braku rządów naród upada,

wybawienie, gdzie wielki doradca.”

Prz 11,14
 • Hojność prowadzi do błogosławieństwa. Skąpstwo do nędzy.

Teoretycznie może być to po ludzku nielogiczne – jeśli zostawię sobie, powinienem mieć więcej, a gdy oddam, mniej. Jednak w Królestwie Bożym, szczera hojność jest wynagradzana!

„Jeden jest hojny, a stale bogaty,

a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.

Człowiek uczynny dozna nasycenia,

obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.”

Prz 11,24-25
To tylko kilka Bożych wskazówek, ale jak ważnych. Po więcej, zachęcam do przeczytania całości Księgi Przysłów. Można też wciąż dołączyć TU do naszego Wakacyjnego Mailowe Studium Biblijnego i otrzymać zaległe części.

Photo by Alex Shute on Unsplash

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Justyna Połom

Prawdziwa mądrość

„Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność” (Prz 1, 7). Kiedy Magda Wołochowicz zaczęła przygotowywać tegoroczne Wakacyjne Mailowe Studium Biblijne zastanawiała się, czy powinniśmy przejść razem Księgę Przysłów rozdział po rozdziale, czy powinna prześledzić przez całą księgę jakiś wątek. Wybrała tę pierwszą opcję, dlatego ja chciałabym popatrzeć na tę Księgę z nieco innej strony – zebrałam w tym wpisie, co mówi na temat wiedzy, której podstawą jest bojaźń Boża.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.