Podziel się tym wpisem

Bezcenna Boża mądrość

W tegorocznym Wakacyjnym Mailowym Studium Biblijnym omawiamy Księgę Przysłów. Księga ta jest bardzo ciekawa i praktyczna. Jeśli nie uczestniczysz w studium, chciałabym się podzielić z Tobą paroma myślami z pierwszych trzech jego części, jeśli uczestniczysz – będzie to dla Ciebie małe przypomnienie.

Księgę Przysłów napisał Salomon, który szczególną mądrość otrzymał od samego Boga.

Opowiada o tym 1 Księga Królewska:

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie».”

1 Krl 3,5-14 (wyróżnienia moje)

Salomon w postawie pokory nie prosił o coś dla siebie, ale dla dobra całego jego narodu. Co ciekawe, jak widać, otrzymał i jedno i drugie 🙂

Dzisiejszy świat mówi nam, żebyśmy podążali za swoim sercem; abyśmy robili to, co czujemy, że jest dobre; że każdy ma swoją prawdę; grunt żebyśmy czuli się szczęśliwi. Na dłuższą metę, nie tędy droga…

Istnieje jednak tylko jedno niezmienne źródło prawdy i mądrości życia – Bóg i Jego Słowo. Świat się zmienia – Boża mądrość trwa wiecznie. Nie starzeje się ani nie kończy. Jest fundamentem życia w pełni.

Myślałeś kiedyś o tym, że Pan Bóg najpierw wymyślił nas, jeszcze zanim stworzył świat (patrz Ef 1,5), następnie dla nas stworzył ziemię i nas na niej postawił, a dopiero wtedy dał nam mądre ramy życia, abyśmy wiedzieli jak postępować, żebyśmy żyli szczęśliwie? Te zasady są z miłości dla nas i są dobre.

Księga Przysłów zawiera bardzo praktyczny zestaw Bożych rad do codziennego życia. Ma 31 rozdziałów, w których jest mnóstwo Bożej mądrości. Co ciekawe pewne tematy się powtarzają wielokrotnie, a to musi oznaczać, że są wyjątkowo ważne.

Jakie wybrane praktyczne rady znajdziemy w pierwszych 11 rozdziałach tej księgi?
 • Podstawą mądrości jest bojaźń Boża.

Bojaźń Boża to nie lęk przed Nim, ale szacunek, respekt, szanowanie Jego samego i Jego najlepszych zaleceń. Świadome wybieranie życia bez grzechu. On nas stworzył i wie, co jest dla nas dobre, abyśmy żyli w pełni.

„Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska”

Prz 1,7a
 • Chodzenie Bożymi drogami daje szczęśliwe życie.

Zdobycie Bożej mądrości i korzystanie z niej, daje prawdziwe szczęście! Większe niż to, które sami sobie zdobędziemy.

„Synu mój, nie zapomnij mych nauk,

twoje serce niech strzeże nakazów,

bo wiele dni i lat życia

i pełnię ci szczęścia przyniosą”

Prz 3,1-2

 „Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma – szczęśliwy.”

Prz 3,18

 • Zaufaj Bogu, a przeprowadzi Cię przez każdą sytuację.

Życie może być momentami niełatwe, ale jeśli zaufamy Bogu i będziemy polegać w każdej sytuacji na Nim a nie na sobie, On będzie nas przeprowadzał przez wszystkie wyzwania.

„Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku,
myśl o Nim na każdej drodze,
a On twe ścieżki wyrówna.”

Prz 3,5-6
 • Wszystkie Boże upomnienia są z miłości.

Ceńmy wszystkie Boże upomnienia, bo udziela nam On ich z miłości.

„Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu,
nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
Bowiem karci Pan, kogo miłuje,
jak ojciec syna, którego lubi.”

Prz 3,11-12
 • Unikaj aktywnie grzechu.

Salomon przestrzega przed wchodzeniem na drogę grzechu. Mamy jej świadomie unikać.

„Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników,

nie wchodź na drogę złych ludzi;

unikaj jej, na nią nie wkraczaj,

omiń ją, odwróć się od niej!”

Prz 4,14-15

Salomon daje konkretną radę, jak uniknąć np. grzechu cudzołóstwa – stronić od sytuacji, w których będziemy mieli pokusy.

„idź drogą swą od niej daleko,

pod drzwi jej domu nie podchodź,

byś obcym swej sławy nie oddał,

a lat swych okrutnikowi”

Prz 5,8-9
 • Małżeństwo jest błogosławieństwem.

Małżeństwo to błogosławieństwo, a dochowanie wierności współmałżonkowi jest radością.

„Pij wodę z własnej cysterny,

tę, która płynie z twej studni. (…)

niech źródło twe świętym zostanie,

znajduj radość w żonie młodości.

Przemiła to łania i wdzięczna kozica,

jej piersią upajaj się zawsze,

w miłości jej stale czuj rozkosz!

Po cóż, mój synu, upajać się obcą

i obejmować piersi nieznanej?”

Prz 5,15;18-20
 • Lenistwo jest grzechem.

Jeśli jesteśmy leniwi, powinniśmy to zmienić i nałożyć na siebie dyscyplinę, nawet jak nikt nie patrzy. Już nie mówiąc o tym, że lenistwo zawsze kończy się źle.

„Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi – bądź mądry:
nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana,
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
A kiedyż ze snu powstaniesz?
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć:
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek – jak biedak żebrzący.”

Prz 6,6-11
 • Bóg kocha uczciwość i prawość we wszystkim, i tego nas uczy.

„Obrzydła dla Pana waga fałszywa,

upodobaniem Jego – ciężarek uczciwy.”

Prz 11,1

Bogactwo zdobyte w nieuczciwy sposób nie przyniesie prawdziwego pożytku. To mocne i ważne słowa. Może się wydawać, że np. oszukując na podatkach, zyskujemy, bo chwilowo mamy więcej środków, ale na dłuższą metę tracimy. Gdy żyjemy zaś w sprawiedliwości i prawości, nawet, gdy spotykają nas trudności, przychodzi dla nas wybawienie!

„Bez pożytku są skarby źle nabyte,

lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.

Prawego Pan nie zagłodzi,

lecz odtrąci żądze nieprawych.”

Prz 10,2-3

„Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie,

zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych.”

Prz 10,9
 • Bardzo ważna jest nasza mowa.

Czy słowa, które wypowiadamy są mądre? Taka mądra mowa przynosi życie.

„upadnie, kto wargi ma nierozsądne.
źródłem życia usta prawego,
w ustach nieprawych przemoc się kryje.”

Prz 10,10b-11

„Nie uniknie się grzechu w gadulstwie,
kto ostrożny w języku – jest mądry.”

Prz 10,19
 • Potrzebujemy mądrych doradców.

Zarówno w skali kraju, jak i w swoim osobistym życiu.

„Z braku rządów naród upada,

wybawienie, gdzie wielki doradca.”

Prz 11,14
 • Hojność prowadzi do błogosławieństwa. Skąpstwo do nędzy.

Teoretycznie może być to po ludzku nielogiczne – jeśli zostawię sobie, powinienem mieć więcej, a gdy oddam, mniej. Jednak w Królestwie Bożym, szczera hojność jest wynagradzana!

„Jeden jest hojny, a stale bogaty,

a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.

Człowiek uczynny dozna nasycenia,

obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.”

Prz 11,24-25
To tylko kilka Bożych wskazówek, ale jak ważnych. Po więcej, zachęcam do przeczytania całości Księgi Przysłów. Można też wciąż dołączyć TU do naszego Wakacyjnego Mailowe Studium Biblijnego i otrzymać zaległe części.

Photo by Alex Shute on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresuje Cię również:

Biblia
Justyna Połom

Wolni od wstydu

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, jakie jest ostatnie zdanie zapisane w Piśmie Świętym przed sceną grzechu pierworodnego? „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2, 25). Jednak to uczucie wielu z nas jest doskonale znane, dlaczego?

Czytaj całość »
Biblia
Magdalena Wołochowicz

W drodze do świętości

W ostatnich miesiącach w przeróżnych przestrzeniach – na Instagramie, w książkach, podcastach, itp., słyszę o tym, jak ważne jest życie w świętości, ale też, że choćbyśmy się mocno starali, sami, bez Bożej pomocy, tego stanu nie osiągniemy.

Czytaj całość »
Biblia
Kaja Wilkosz

Pobożność. Jak ją w sobie rozwijać?

Jakimi cechami określiłbyś człowieka pobożnego? Pobożność to coś sięgającego daleko poza ramy dobrego charakteru. W końcu osoba niewierząca również może mieć odpowiednio ukształtowany charakter, podobnie jak szatan wierzy w istnienie Boga – nie oznacza to, że jest Jemu wierny.

Czytaj całość »

Jesteś super!

Dziękujemy za zapis!
Proszę podaj tablet następnej osobie.